Ako vnímame udržateľnosť?

Udržateľný prístup je dlhodobou súčasťou našej identity. Ako naša prírodná kozmetika, tak aj antropozofické liečivá rešpektujú nielen každého z vás, ale aj okolitý svet. V rámci každodenných aktivít myslíme na budúcnosť, sme zodpovední aj ohľaduplní a staráme sa o životné prostredie.

Prijímame zodpovednosť

Každé podnikanie má určitý vplyv na životné prostredie… . My sa zodpovednosti nezriekame, naopak sme za náš angažovaný prístup získali množstvo ocenení. Zasadzujeme sa o rozvoj biodynamického poľnohospodárstva, staráme sa o zdravú a úrodnú pôdu, chránime klímu i biologickú rozmanitosť a udržujeme dlhodobé a férové ​​vzťahy so všetkými našimi dodávateľmi po celom svete. Náš prístup je sociálne, environmentálne aj ekonomicky zodpovedný.

Striedmosť a odolnosť

Pred každým krokom, ktorý vo Welede podnikneme, sa najprv zamyslíme. Našou filozofiou totiž je brať z prírody len toľko, koľko jej môžeme vrátiť. V skutočnosti sa jej snažíme odvďačiť ešte viac – a presne o tom je udržateľnosť. V niektorých oblastiach podnikania sa nám tento prístup darí napĺňať veľmi dobre a tam, kde ešte máme rezervy, sa usilujeme o zlepšenie. Udržateľnosť je veľmi úzko spojená s odolnosťou, preto ako spoločnosť pracujeme na tom, aby sme boli silní na rôznych úrovniach. Naše biodynamické záhrady a fair trade projekty po celom svete podporujú pôdu a miestne ekosystémy. So všetkými našimi partnermi udržujeme dlhoročné, férové ​​vzťahy, ktoré zahŕňajú vyplácanie spravodlivých miezd a podporujeme projekty so sociálnym dopadom.

Som presvedčený, že čím sme odolnejší, tým lepšie môžeme konať udržateľne.
Dr. Stefan Siemer, vedúci oddelenia udržateľnosti v spoločnosti Weleda
98
% nami vyprodukovaného odpadu recyklujeme.
100
% elektriny, ktorú využívame v našich výrobných závodoch vo Švajčiarsku, Nemecku a Francúzsku pochádza z obnoviteľných zdrojov.
60
% našich obalov je vyrobených zo skla.

Neustále sa usilujeme o ochranu klímy

Už od samotného založenia spoločnosti Weleda v roku 1921 podnikáme v súlade s ľuďmi a prírodou. Každý deň hľadáme nové cesty, ako by sme mohli zlepšiť biologickú rozmanitosť a kvalitu životného prostredia. A súčasťou toho všetkého je aj ochrana klímy. V našich závodoch využívame iba elektrinu z obnoviteľných zdrojov a podporujeme projekty zasadzujúce sa o úrodnejšiu pôdu. Tiež sme vyvinuli vlastnú osevnú stratégiu, ktorá pomáha zlepšiť biodiverzitu a presadzujeme používanie obalov vyrobených z recyklovaných materiálov.

Čo robíme na ochranu klímy?

 • v našich výrobných závodoch v Nemecku, Švajčiarsku a Francúzsku využívame 100 % obnoviteľnú energiu.
 • sme zástancami biodynamického poľnohospodárstva, vďaka ktorému sa zvyšuje obsah humusu v pôde, ktorá potom pohlcuje veľké množstvo uhlíka. V našich produktoch preto zvyšujeme množstvo prírodných ingrediencií pochádzajúcich z biodynamického poľnohospodárstva.
 • vďaka tomu, že sme začali obaly produktov z radu Weleda Baby vyrábať z recyklovaných PET fliaš (rPET) ušetríme 250 ton ekvivalentu CO2 ročne. Do budúcnosti plánujeme podiel recyklovaného materiálu v našich obaloch neustále zvyšovať.
 • naším cieľom je každoročne znížiť energetickú náročnosť (spotreba energie vydelená objemom výroby) o 2,5 %.
 • vyvíjame globálny koncept udržateľnej mobility a logistiky.
 • ohľadom nákladov, ktoré plynú zo získavania prírodných ingrediencií pre naše produkty, sme 100 % transparentní.
Príroda potrebuje, aby sme jej boli dobrým partnerom.
Ueli Hurter, biodynamický poľnohospodár a člen predstavenstva spoločnosti Weleda

Čo je nákladové účtovníctvo?

Vďaka nákladovému účtovníctvu sa odhalia „skryté náklady“ spojené s prevádzkou spoločnosti. Okrem priamych výrobných nákladov spadajú medzi ne aj vyčíslené environmentálne a sociálne dopady, ktoré sú zahrnuté do konečnej ceny výrobku.

Lepší svet vďaka Welede

Stačí na udržateľnejšie podnikanie znížiť produkciu emisií alebo naopak zvýšiť podiel recyklovaného materiálu v obaloch? To si nemyslíme... Vo Welede aktívne podnikáme aj ďalšie kroky, vďaka ktorým je svet lepším miestom. Napríklad podpora biodynamického poľnohospodárstva a snaha zlepšiť kvalitu pôdy, aby bola zdravá a úrodná. V iných aspektoch, ako sú napr. obaly alebo ochrana klímy, máme ešte čo doháňať, preto sme si teraz stanovili nové ambiciózne ciele. Robíme všetko pre to, aby sme dosiahli pozitívnejšiu bilanciu našej hospodárskej činnosti.

Uznanie našej snahy o udržateľné podnikanie

Sme hrdí na všetky ocenenia, ktoré sme získali. Patria medzi ne:

 • Sustainable Beauty Awards

 • Green Brands Award

 • Swiss Ethics Award

 • German Sustainability Award

 • Good Brand Award za ekologické obaly

 • a rad ďalších ocenení, ktoré získala naša certifikovaná prírodná kozmetika