Ako Weleda mení svet

Weleda sa stala certifikovanou spoločnosťou B Corp. V tomto rozhovore sa zameriame na proces certifikácie, vysoké štandardy organizácie, ktorá ju vydáva, a dôvody, ktoré nás k tomuto kroku viedli.

Čo vlastne B Corp znamená?

Stefan Siemer: B Corp je skratka anglického výrazu „Benefit Corporation“ a táto certifikácia dokazuje, že má súčasná spoločnosť silné záväzky a výsledky v oblasti sociálnych i ekologických štandardov. Vydáva ju nezisková organizácia B Lab. Je dôležité si uvedomiť, že certifikované nie sú výrobky, ale činnosť a celkový prístup spoločnosti. Dôraz je kladený na sociálnu pridanú hodnotu a ekologickú udržateľnosť, nie na maximalizáciu zisku za každú cenu. Inými slovami, ide o životné prostredie, biologickú rozmanitosť, ochranu druhov, ľudské práva a ochranu klímy, zamestnancov aj zákazníkov. B Lab tomu hovorí „podnikanie ako posolstvo spoločného dobra“. Celosvetové hnutie B Corp vzniklo v USA a jeho cieľom je urobiť našu planétu lepším miestom.

Znie to až príliš dobre na to, aby to bola pravda. Môžete spresniť ich poslanie?

Stefan Siemer: Komunitu B Corp spája túžba niečo zmeniť. Vo svete podnikania sa tento postoj rovná zmene paradigmy. Väčšinou je hlavným cieľom podnikania dosahovanie zisku. To sa síce v dohľadnej dobe tak úplne nezmení, v žiadnom prípade by k tomu však nemalo dochádzať na úkor ľudí, zvierat a životného prostredia. Taký bol vždy základný postoj spoločnosti Weleda, a preto nám dávalo zmysel o túto certifikáciu požiadať. Aby sme tak mohli urobiť, museli sme zmeniť ustanovenia o účele v stanovách našej spoločnosti, našej DNA. Teraz naše firemné ciele zahŕňajú všeobecné blaho a ochranu životného prostredia.

Weleda receives B Corp certification

Keďže spoločnosť Weleda vždy vyznávala tieto hodnoty, naozaj bolo dôležité získať zmienenú certifikáciu?

Stefan Siemer: Áno, rozhodne! Proces certifikácie zahŕňa dôkladné posúdenie celej spoločnosti. B Lab sa napríklad zaujíma o pozitívny vplyv, ktorý máme na spoločnosť, pretože napokon nejde len o zarábanie peňazí.

Udržateľnosť je jadrom toho, čo robíme a je zakotvená v účele našej spoločnosti. Byť v súlade s prírodou a ľuďmi je možné iba vtedy, ak sme zodpovednou a udržateľnou spoločnosťou. B Lab uznáva záväzok spoločnosti Weleda k udržateľnému životu, napríklad v našej certifikovanej prírodnej kozmetike a férových vzťahoch, ktoré udržujeme s našimi pestovateľskými partnermi. V našom centre udržateľného rozvoja MUNDI v meste Schwäbisch Gmünd si navyše udržateľnosť môžu priamo vyskúšať školské triedy, neziskové organizácie aj firmy. A tiež je tu fakt, že naše investície realizujeme prostredníctvom udržateľne zmýšľajúcich bánk. Inšpiráciu pre ekologický život poskytuje aj časopis Werde, ktorý spoločnosť Weleda vydáva.    

Existuje rad ďalších certifikačných organizácií s podobnými cieľmi. Prečo sa Weleda rozhodla pre certifikáciu B Corp?

Spoločnosť Weleda pôsobí po celom svete, čo platí aj pre B Corp. Navyše za ním stojí výnimočná komunita, zložená z veľmi oddaných a inšpiratívnych ľudí. Tieto kontakty nás obohacujú a rozširujú našu perspektívu. Zvažovali sme rôzne značky, ale nakoniec sme sa rozhodli pre túto, najmä kvôli jej celosvetovej prítomnosti. K tomuto rozhodnutiu nás viedla skupina Weleda a naše oddelenie udržateľnosti, pričom ho plne podporil celý manažérsky tím aj predstavenstvo.

Zameriavame sa na sociálnu pridanú hodnotu a ekologickú udržateľnosť, nie na maximalizáciu zisku za každú cenu.

Prečo sa vôbec Weleda chcela certifikovať?

Stefan Siemer: Vždy sme aktívne presadzovali ekologicky a sociálne spravodlivú budúcnosť. Teraz však k otázkam udržateľnosti pristupujeme ešte strategickejšie a systematickejšie ako kedykoľvek predtým. Zoberme si napríklad klímu: podnikli sme množstvo jednotlivých aktivít na ochranu klímy, ale bez toho, aby sme mali celkovú stratégiu. Spätná väzba, ktorú sme získali v rámci procesu hodnotenia B Corp, bola jedným z impulzov, aby sme sa teraz zamerali na sledovanie veľmi ambicióznych cieľov v oblasti ochrany klímy. Od tohto roku sa už stávame priemerne klimaticky neutrálnymi, pokiaľ ide o naše budovy, výrobu a náš vozový park. Od roku 2022 sa priemerne klimaticky neutrálnymi majú stať aj všetky naše výrobky – inými slovami celá podniková klimatická stopa a všetko, čo je pre výrobky potrebné, ako je doprava, dodávateľský reťazec, poľnohospodárska výroba surovín a obaly vrátane ich výroby aj likvidácie. A vďaka nášmu programu One Percent budeme investovať ďalšie percento z našich tržieb predovšetkým do ochrany klímy, zdravia pôdy a biodiverzity.

Čo musela Weleda urobiť pre získanie licencie?

Stefan Siemer: Museli sme zodpovedať a poskytnúť dokumentáciu k veľkému množstvu otázok, týkajúcich sa všetkých aspektov spoločnosti. Do procesu bolo zapojených viac ako 100 zamestnancov, ktorí zhromažďovali a pripravovali všetky potrebné informácie. Od nášho prvotného rozhodnutia až po konečnú certifikáciu nám to s podporou B Labu trvalo približne rok a pol. Snaha o spoločné dobro a ekologickú pohodu musela byť písomne ​​zakotvená a začlenená do stanov spoločnosti. Teraz sa tak stalo – akcionári spoločnosti Weleda o tom rozhodli na svojom zasadnutí. Naša firemná stratégia na tom teraz stavia: snažíme sa nielen vyhýbať negatívnym dopadom, ale aj pozitívne prispievať veľmi cieleným spôsobom.

Ako sa Weleda podieľa na tomto hnutí?

Stefan Siemer: Chceme aktívne slúžiť ako vzor a príklad pre komunitu B Corp, najmä vo Švajčiarsku a Nemecku. V súčasnej dobe existujú stovky spoločností, ktoré sa tiež chcú certifikovať a aby sme ich podporili, veľmi transparentne zdieľame naše skúsenosti s celým hnutím. Okrem toho organizujeme prednášky, zúčastňujeme sa pracovných skupín a lobujeme na politickej úrovni tým, že sa usilujeme o dialóg s osobami s rozhodovacou právomocou. Verím, že pokiaľ budú všetci pracovať na spoločných cieľoch, je tu veľký potenciál. Poznáme hlavné problémy udržateľnosti vo svete a vlády sa už dohodli na súvisiacich cieľoch. Ak ako hnutie dokážeme, že tieto ciele možno dosiahnuť a zároveň zostať finančne udržateľné, bude to slúžiť ako vzor pre ostatné spoločnosti.

Zákazníci si stále viac uvedomujú, aký vplyv má ich vlastná spotreba na planétu a spoločnosť. Ľudia úplne oprávnene žiadajú značky a spoločnosti, aby sa o nich starali.

Aký prínos má certifikácia B Corp spoločnosti Weleda pre užívateľov prírodnej kozmetiky?

Stefan Siemer: Zákazníci si stále viac uvedomujú, aký vplyv má ich vlastná spotreba na planétu a spoločnosť. Ľudia úplne oprávnene žiadajú značky a firmy, aby sa o nich starali. Je to teda dôležitá súčasť prísľubu produktu a značky. Tento trend môže prispieť k tomu, aby sa svet stal lepším miestom. Ako lídri v odbore certifikovanej prírodnej kozmetiky a antropozofickej medicíny tieto podnety radi prijímame, aby sme zvýšili svoje úsilie. A pretože farmaceutický priemysel zatiaľ nie je v tejto oblasti tak ďaleko ako ten kozmetický, chceme byť priekopníkmi udržateľnosti aj v našom farmaceutickom podnikaní.

Budú výrobky Weleda označené značkou B Corp?

Stefan Siemer: Z pohľadu spotrebiteľa sú v súčasnosti v popredí iné oznámenia – napríklad pôvod a kvalita našich surovín, poctivosť a informácie o balení. Certifikát B Corp pre nás nie je o tom, aby sme generovali väčšie tržby. Kde a ako ho budeme označovať, sa ešte len uvidí.

Ozývajú sa tiež kritické hlasy? Niektoré spoločnosti s certifikáciou B Corp zjavne nepracujú úplne udržateľným spôsobom.

Stefan Siemer: Spoločnosti, ktoré nič nerobia, nemajú šancu získať certifikát B Corp. Ale aj keď viac konvenčných spoločností s týmto procesom ešte len začína a ešte nie sú dokonalé, je to stále povzbudivý vývoj! Ak chceme skutočne zlepšiť svet, potrebujeme zmeny naprieč všetkými, nielen medzi priekopníkmi. Potrebujeme aj spoluprácu veľkých korporácií. Označenie B Corp nie je v žiadnom prípade obyčajnou ozdobou. Požiadavky sú veľmi transparentné a zrozumiteľné. Každá spoločnosť, ktorá má záujem, môže nahliadnuť nielen do kritérií, ale aj do hodnotiacich správ. Zložitejšou otázkou pre firmy je: Dokážu si svoj certifikačný status udržať? Pokiaľ to nebudete brať dostatočne vážne, najneskôr po troch rokoch skončíte.