Zdravšia príroda aj ľudia vďaka biodynamickému poľnohospodárstvu

Rastliny sú pre nás nesmierne dôležité - máme vďaka nim čo jesť a využívame tiež ich liečebne účinky. Ich kvalitu a silu však veľmi ovplyvňuje spôsob, akým sú pestované. Priemyselné hnojivá, nešetrné zaobchádzanie, ani monokultúra im vôbec nesvedčia. A práve preto vzniklo biodynamické poľnohospodárstvo, ktoré rešpektuje prírodu. V čom je tento tradičný prístup iný a čo vďaka nemu získame?

Biodynamika je holistický, ekologický a etický prístup k poľnohospodárstvu, záhradníčeniu a potravinám, podporujúci biologickú rozmanitosť. Princípy biodynamického poľnohospodárstva opísal vôbec ako prvý, zakladateľ Weledy, filozof a vedec, Rudolf Steiner, a to v rámci prednášok určených farmárom v roku 1924. Do pár bodov zhrnul významnú myšlienku - totiž že príroda, rovnako ako každá farma/statok/záhrada, je živý organizmus, kde všetko so všetkým súvisí. Tento organizmus sa skladá z mnohých vzájomne závislých prvkov: polí, lesov, rastlín, zvierat, pôdy, kompostu, ľudí a ducha daného miesta. Biodynamickí poľnohospodári a záhradníci hospodária holistickým spôsobom tak, aby podporili zdravie celku a rozvíjali svoju farmu ako jedinečnú individualitu.

Ako vyzerá biodynamické poľnohospodárstvo v praxi?

Ak by ste chceli vidieť biodynamické poľnohospodárstvo na vlastné oči, navštívte niektorú z našich biodynamických záhrad. Napríklad tá v Nemecku je najväčšou svojho druhu. A ako to u nás vyzerá?

Záhrada po celý rok žije životom. Na 23 hektároch pôdy rastie 1 000 druhov rastlín, z ktorých 140 používame do našich liečiv a kozmetiky. Niektoré časti záhrady nechávame nevysadené, aby tu mohli zakoreniť divoko rastúce kvety, ktoré potom poskytujú potravu včelám, motýľom a ďalšiemu hmyzu. Drevené ploty sme nahradili kríkmi, v ktorých radi hniezdia vtáci. Osobitnú pozornosť venujeme pôde a humusu, pretože bez nich nemôžu byť rastliny zdravé. Namiesto pesticídov a priemyselných hnojív používame prírodné postreky a preparáty, o hnojenie sa zase starajú zvieratá, ako sú napríklad ovce (ktoré tiež vynikajúco nahrádzajú kosačku na trávu).

Čo nám a prírode prináša biodynamické poľnohospodárstvo?

Príroda vďaka biodynamickému poľnohospodárstvu krásne prospieva. Nie je zaťažovaná chemickými látkami, ktoré by jej uberali silu, ani radikálnymi zásahmi ľudí, ktoré často dramaticky menia ráz krajiny. Prechodom z priemyselného na biodynamické poľnohospodárstvo sa na miesto vracia život - vtáky, zvieratá, hmyz, aj nové druhy rastlín tu nachádzajú svoj domov a žijú v súlade, z čoho nakoniec ťažíme aj my, ľudia.

A čo vďaka biodynamickému poľnohospodárstvu získajú zákazníci? Sú to predovšetkým kvalitné plody a živočíšne výrobky, ktoré vynikajú výrazne lepšou chuťou. V kozmetike potom biodynamicky pestované ingrediencie plnia úlohu aktívnych látok, ktoré pokožke dokážu efektívne pomôcť. A pretože ani jedno neobsahuje priemyselnú chémiu, nedostáva sa do vášho organizmu nič z toho, čo v ňom nemá čo robiť. Biodynamické produkty predstavujú najvyšší stupeň BIO kvality a sú tak tým najlepším, čo sebe a svojim blízkym môžete dopriať.