VRÁTENIE TOVARU A REKLAMÁCIE

Mám právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a akým spôsobom to môžem urobiť?

 

Ak nakúpite tovar značky Weleda na našom e-shope a ste spotrebiteľom, máte právo od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to počas zákonnej 14 dňovej lehoty. Táto lehota Vám začína plynúť odo dňa prevzatia zakúpeného tovaru. V niektorých prípadoch však toto právo bohužiaľ využiť nemôžete (napr. u našej kozmetiky nemožno z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov vracať tovar, ktorý je uzavretý v ochrannom obale a tento ste porušili). Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní u nás môžete uplatniť tak, že nám odstúpenie zašlite emailom na office@weleda.sk alebo nám ho zašlite poštou na adresu WELEDA, spol. s r.o., organizačná zložka, Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava (ideálne pre Vás spoločne s vráteným tovarom). Pre odstúpenie od zmluvy môžete okrem iného využiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na našich internetových stránkach.

 

Akým spôsobom nám zakúpený tovar môžete pri odstúpení od zmluvy vrátiť?

 

Zakúpený tovar nám môžete vrátiť poštou na adresu WELEDA, spol. s r.o., organizačná zložka, Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava. Ak ste odstúpenie od zmluvy v 14 dňoch neurobili samostatne, nezabudnite k vrátenému tovaru priložiť aj samotné odstúpenie od zmluvy (odporúčame Vám využiť formulár, ktorý máme uverejnený na našich internetových stránkach). 

 

Dokedy môžem zakúpený tovar vrátiť?

 

Tovar, u ktorého chcete odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní, nám musíte vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa Vami vykonaného odstúpenia od zmluvy.

 

Ako prebieha vrátenie peňazí? 

 

Peniaze Vám zašleme späť na Váš bankový účet, čo najskôr, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia Vami vykonaného odstúpenia od zmluvy. Nie sme povinní ich ale zaslať pred tým, než nám je doručený tovar (prípadne, než preukážete, že tovar nám už bol odoslaný). Vraciame Vám s kúpnou cenou aj Vami uhradené náklady na dodanie tovaru, ale ak ste vybrali iný ako najlacnejší spôsob dopravy tovaru, sme oprávnení Vám vrátiť náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu nami ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 

Objednaný tovar dorazil poškodený, čo mám robiť? 

 

Vždy je dôležité, aby ste starostlivo skontrolovali obal tovaru, ktoré Vám prepravca dodáva, najmä či tento obal nie je porušený či poškodený. V opačnom prípade akejkoľvek takejto závady oznámte ihneď prepravcovi. Zároveň v prípade poškodeného obalu, ktorý nasvedčuje tomu, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky pre Vás, nemáte povinnosť takýto tovar od prepravcu prevziať. Pokiaľ ho prevezmete, beriete na vedomie, že na neskoršie reklamácie týkajúce sa porušenia obalu tovaru nemožno brať zreteľ.

 

Sme si vedomí toho, že výnimočne môže dôjsť k poškodeniu tovaru pri preprave a pri preberaní zásielky toto nebude nijako zreteľné (napr. obal zásielky pre Vás bude neporušený). V takom prípade Vás žiadame, aby ste zdokumentovali stav tovaru (fotodokumentácie) a čo najskôr nás kontaktovali na zákazníckej linke (kontakty sú uvedené nižšie), aby sme s Vami dohodli ďalší postup.   

 

Ako postupovať pri reklamácii tovaru?

 

Pokiaľ chcete reklamovať u nás zakúpený tovar značky Weleda (na našom e-shope), môžete nám reklamovaný tovar zaslať poštou na adresu WELEDA, spol. s r.o., organizačná zložka, Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava. Do zásielky s tovarom nezabudnite priložiť aj Vašu reklamáciu, najmä špecifikáciu reklamovaného tovaru, podrobný popis vady a preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (pre tieto účely Vám odporúčame využiť reklamačný list, ktorý máme zverejnený na našich internetových stránkach) a tiež doklad o zaplatení alebo jeho kópiu.

 

Všetky reklamácie u nás zakúpeného tovaru značky WELEDA náležite posudzujeme a predovšetkým sa ich snažíme vybaviť, čo najskôr. Niekedy to môže trvať dlhšie, ale v súlade s platnými právnymi predpismi akákoľvek reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s Vami nedohodneme inak.

 

Pokiaľ máte akéhokoľvek otázky k vyššie uvedenému alebo ste sa nedozvedeli všetko, čo ste potrebovali, neváhajte nás kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch:

 

WELEDA, spol. s r.o., organizačná zložka, zákaznícky servis

Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava

email: office@weleda.sk

telefón: 905 815 829