Ako funguje antropozofická medicína

Liečivá od Weledy sú navrhnuté tak, aby podporili telo v tom, ako si môže pomôcť samo. Účinné látky, ktoré obsahujú, pochádzajú z rastlín, minerálov a kovov. A niektoré z nich spracovávame veľmi špeciálnymi metódami.

Čo to presne je antropozofická medicína?

Antropozofická medicína je integratívna medicína, ktorá sa zameriava na holistické potreby pacienta. Nadväzuje na dve lekárske školy: na jednej strane vedeckú, konvenčnú medicínu s jej výsledkami a metódami, na druhej strane duchovné vedecké poznanie antropozofie. Oba prístupy idú ruka v ruke. Veď aj človek sa skladá nielen z tela, ale aj z duše a individuálnej osobnosti. Liečenie v našom poňatí nie je len o boji proti symptómom, ale aj o podpore vašej individuálnej, holistickej cesty k zdraviu. Naše liečivá sú navrhnuté tak, aby posilňovali schopnosť vášho organizmu uzdravovať sa.

Udržateľné a ekologické

Antropozofická medicína sa snaží pomáhať ľuďom aj planéte. K prírode sa správame s rešpektom a ekologické princípy sú základom našich farmaceutických postupov. Naša zodpovednosť začína pri surovinách a pokračuje u pacientov. Túto zodpovednosť posúvame ešte ďalej tým, že venujeme pozornosť biologickej rozložiteľnosti našich výrobkov a spôsobu správnej likvidácie zvyškových materiálov. Naše liečivá sú vyrábané z účinných prírodných látok spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, šetrí zdroje a rešpektuje spoluprácu s našimi partnermi.

Ste súčasťou prírody

Príroda má mocnú liečivú silu. Túto silu môžete nájsť nielen v liečivých rastlinách, ale aj sami v sebe. Práve tu prichádzajú na rad liečivá od Weledy. Sú určené nielen na odstránenie príznakov pomocou účinných prírodných látok, ale aj na to, aby vášmu telu pripomenuli jeho vlastné prirodzené samoliečivé sily a aktivovali ich. Kvalita a účinnosť týchto produktov je výsledkom nielen našich prírodných surovín a špeciálnych receptúr, ale aj výrobných postupov, z ktorých niektoré sú úplne unikátne a používané výhradne spoločnosťou Weleda.

Liečivé rastliny – čerstvo nazbierané a spracované

Mnoho liečivých rastlín pestujeme sami podľa zásad biodynamického poľnohospodárstva. Výroba tinktúr prebieha iba pár krokov od našej záhrady s liečivými bylinami. Ihneď po zbere sú čerstvé rastliny privezené do prevádzky na spracovanie.
Od semienka cez rastlinu, zber a spracovanie až po farmaceutický proces: každý z mnohých jednotlivých krokov slúži na premenu sily tejto rastliny na liek

Jedinečné výrobné metódy

Vyvinuli sme jedinečné výrobné metódy, aby sme využili silu prírody.

Kovové zrkadlo

Výroba kovových zrkadiel je jedinečný proces, ktorý je časovo aj pracovne náročný. Napríklad pri výrobe zlatých zrkadiel sa malé množstvo tohto drahého kovu skvapalňuje a za stáleho zvyšovania teploty vo vákuu vyparuje. Vzniknuté kovové zrkadlo sa nanáša na steny sklenenej banky, potom sa zoškrabne a v ďalších krokoch je spracované pre rôzne lieky.

Proces potencovania

Vyvinuli sme vlastný postup potencovania, ktorý vychádza z klasickej metódy podľa lekára Samuela Hahnemanna. Prebieha v špeciálnych miestnostiach, ktoré umožňujú pokojnú a nerušenú farmaceutickú prácu. Naši špeciálne vyškolení odborníci ručne rytmicky pretrepávajú roztoky, aby vznikli rôzne potencie. Každá z nich je tak vytváraná ručne. Práca s potenciou si vyžaduje zručnosť, sústredenie, vnútorný pokoj a skúsenosti. Na rozdiel od mnohých klasických homeopatických liekov sú tie od Weledy obvykle potencované iba v niekoľkých fázach, a preto obsahujú analyticky zistiteľné koncentrácie účinných látok.   

Vegetabilné kovy

Ďalším špeciálnym farmaceutickým postupom, ktorý Weleda používa, je vegetačná stabilizácia kovov. Pri tomto procese sa z prirodzene sa vyskytujúceho kovu, napríklad z pevného striebra, vyrába vysoko zriedený rozpustný prípravok. Ten slúži ako druh hnojiva pre pôdu, v ktorej je možné pestovať liečivú rastlinu. Umožňuje rastline absorbovať kov prostredníctvom koreňov, čím sa kov zosilňuje a dynamizuje. V dobe kvitnutia sa rastlina zožne a skompostuje a na jar nasledujúceho roku sa tento kompost použije na hnojenie nového záhonu pre rovnaký druh rastliny. Tento proces potenciácie sa opakuje ešte raz a potom sa rastlina tretej generácie spracuje na liečivý prípravok. Ten obsahuje nielen blahodarné účinky rastliny, ale napríklad aj vlastnosti dynamizovaného striebra, ktoré bolo v priebehu troch rokov aktivované v rámci životného procesu rastliny.

Rh postup

Skratka Rh, ktorá sa objavuje v názve niektorých liečiv Weleda, znamená „rytmus“. Farmaceutický postup Rh – praktizovaný iba spoločnosťou Weleda – sa používa na výrobu špeciálnych vodných (teda nealkoholových) prípravkov z čerstvých rastlín. Ráno sa šťava vylisovaná z rastlín opakovane zahreje na 37 ℃ a rytmicky sa premieša. Večer sa potom schladí na 4 ℃ a znova sa rytmicky premieša. Množstvo svetla, ktorému je prípravok vystavený, sa tiež mení podľa určitého rytmu. Výsledné fermentované prípravky nevyžadujú ďalšie konzervačné látky. Postup Rh používaný spoločnosťou Weleda je v súčasnej dobe začlenený do Európskeho liekopisu (Ph. Eur.).