Príroda

Biodiverzita v skratke

Pojem biodiverzita je často zamieňaný s existenciou rozmanitých druhov. Odkazuje na rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov v zmysle genetickej odlišnosti v rámci druhu; druhovú rôznorodosť (rôzne rastliny, zvieratá, mikroorganizmy) v rámci regiónu či biotopu; a rozmanitosť ekosystému (rôzne biotopy: lesy, jazerá, lúky) na určitom mieste. Rôznorodosť na týchto troch úrovniach – gény, druhy a ekosystémy – spoločne vytvára biodiverzitu. V krátkosti, biodiverzita predstavuje celý život na Zemi.

Presný počet tvorov na Zemi nie je známy. Odhady sa značne líšia, pohybujú sa medzi 5 až 100 miliónmi druhov. Avšak len zlomok z nich – 1,8 milióna druhov – bol vedecky zaznamenaný. Rozsiahle oblasti biodiverzity – takzvané centrá – môžeme nájsť v našich oceánoch, v trópoch a tiež v starobylých kultivovaných krajinách. Biodiverzita nie je rovnomerne rozložená. Klíma a ostatné geografické faktory viedli k tomu, že určité oblasti oplývajú obzvlášť vysokou hustotou druhov, ekosystémov a genetických zdrojov. Napríklad o tropických pralesoch sa predpokladá, že sa v nich nachádza 50 až 70 percent všetkých rastlín a živočíchov našej planéty, z čoho približne 56 000 rôznych druhov rastlín môžeme nájsť len v samotnej Brazílii.

V Brazílii sa vyskytuje okolo 56 000 rôznych rastlinných druhov.

Ľudia sú od biodiverzity závislí

My ľudia často považujeme výhody biodiverzity za samozrejmé. Keď sa na to pozrieme lepšie, rýchlo nám môže byť jasné, že nám biodiverzita ponúka mnoho služieb. Rastliny a zvieratá nám poskytujú výživu, suroviny a lieky. Ekosystémy nám poskytujú čistý vzduch, vodu a úrodnú pôdu a tiež chránia pred záplavami a eróziou. Náš prirodzený biotop nám ponúka možnosti rekreácie a trávenia voľného času. Priemysel je priamo závislý od mnohých surovín, akými sú drevo, oleje, minerály a prírodné farbivá. Niektoré druhy nám tiež slúžia ako modely pre technickú inováciu. Napríklad „lotosový efekt“ je odvodený od samočistiaceho a vysoko vodeodolného povrchu listov lotosových kvetov.

„Lotosový efekt“

Povrchy vyvíjané podľa tohto modelu už dávno našli využitie v každodennom živote, napríklad na fasádach domov.

Biologická rozmanitosť je dôležitá

Každý druh žijúci na tejto planéte je súčiastkou v systéme, ktorý sa vyvíjal milióny rokov. Robíme dobre, keď rešpektujeme, ceníme si a chránime ich pre ich dobro – od jednoduchých mikroorganizmov k fascinujúcim delfínom a celým krajinám. My ľudia, ako druh na tejto planéte, sme súčasťou systému prírody a sme od neho priamo závislí. Aby sme vedeli poukázať na stupeň našej závislosti od biodiverzity a tiež jej dôležitosť, vedci sa pokúsili vyčísliť jej prospech. 

  • Odhadom 60 000 rôznych druhov rastlín sa používa v tradičnej aj modernej medicíne po celom svete. Tridsať percent svetových poľnohospodárskych výnosov závisí od opelenia zvieratami. Celková ekonomická hodnota opeľovania hmyzom je celosvetovo odhadovaná okolo 365 miliárd eur (zistili to v Helmholtzovom centre pre environmentálny výskum na Tehnickej univerzite v Drážďanoch v roku 2009).
  • Asi 100 miliónov ton vodných organizmov, akými sú ryby, mušle a kôrovce, sú každoročne lovené a majú značný podiel na globálnej potravinovej bezpečnosti (FAO, Organizácia pre výživu a potravinárstvo, 2006).
  • Napríklad divoký zber arniky – vo Welede sú všetky rastliny získané divokým zberom certifikované.
  • Nemôžeme bez nich žiť – Weleda podporuje včely a divoké včely.
  • Ryby majú značný podiel na globálnej potravinovej bezpečnosti.

Prečo by nás mala biodiverzita zaujímať?

Príroda je základom nášho života. A vysoká biodiverzita nám pomáha zabezpečiť život na Zemi teraz i pre budúce generácie. Pretože rozmanitosť je najdôležitejší princíp prežitia v prírode, podporuje stabilitu. Jedine vďaka vysokej biodiverzite a druhom so širokými genetickými odrodami si príroda dokáže poradiť so zmenami, akými sú klimatické podmienky alebo nové ochorenia či pesticídy. Napriek tomu je vymieranie druhov nezvratné a vytvára nevyčísliteľné riziko. Okrem ich vnútornej hodnoty, zvieratá a rastliny hrajú tiež dôležitú rolu v ekosystéme.

Otázka znie: Kedy ekosystémy prestanú fungovať a poskytovať svoje služby?

Keď 10% všetkých druhov vyhynie?

Alebo 60%? 

Veľké výzvy

Predpokladá sa, že miera vyhynutia kvôli ľudskému vplyvu je vyššia než prirodzená, a to 1000 až 10 000-násobne. Niekoľko tisícok druhov zvierat a rastlín zmizne každý rok. V súčasnosti približne 26 000 druhom hrozí vyhynutie. Zvieratá ako delfínovec čínsky, kozorožec pyrenejský či tiger jávsky sú už nadobro stratené. Mnohé morské ryby sú tiež ohrozené. Nielen druhy zvierat a rastlín, ohrozené sú tiež početné ekosystémy po celom svete. Už v roku 1990 Organizácia pre výživu a potravinárstvo odhadla, že 42% dažďových pralesov bolo zničených. Okolo 13 miliónov hektárov lesov je zničených každý rok. A intenzívne poľnohospodárstvo vedie k strate mnohých druhov poľnohospodárskych rastlín; najmenej 75% už je vyhynutých.

Aktuálne predsavzatia a programy

Dohovor o biologickej diverzite

Dohovor o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity - CBD) je najobsiahlejšia medzinárodná dohoda o ochrane biodiverzity a udržateľného využitia prírodných zdrojov. Bol prijatý po prvom Svetovom environmentálnom summite v Rio de Janeiro v roku 1992 a odvtedy ho podpísalo vyše 190 krajín. V dohovore stojí že biodiverzita je nevyhnutná pre naše blaho a kvalitu života. Jeho tri hlavné ciele sú zachovanie biologickej diverzity, udržateľné využívanie jej komponentov a spravodlivé rozdelenie jej benefitov. Posledný záznam Dohovoru o biologickej diverzite z októbra 2014 obsahuje, že takmer žiadne ciele biodiverzity stanovené medzinárodnou komunitou na rok 2020 neboli splnené.

IUCN

Medzinárodná „Červená listina“ je najznámejším a najspoľahlivejším indikátorom zdravia svetovej biodiverzity. Publikovala ju Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (International Union for Conservation of Nature – IUCN). Regionálni odborníci hodnotia a aktualizujú riziko vyhynutia rôznych druhov zvierat a rastlín podľa radov stanovených kritérií. IUCN bola založená v roku 1948 a je to organizácia, ktorá pozostáva ako z vládnych, tak z civilných občianskych organizácií.

WWF

Svetový fond na ochranu prírody (The World Wide Fund For Nature  - WWF) je medzinárodná mimovládna organizácia zameraná na zachovávane biologickej diverzity a udržateľného využívania prírodných zdrojov už viac ako 50 rokov. Organizácia na udržiavanie prírody je aktívna vo viac než 100 krajinách. Podporuje tisícky ochranárskych a environmentálnych projektov po celom svete.

Kedy ekosystémy prestanú fungovať a poskytovať svoje služby?

Záväzok Weledy voči biodiverzite

V srdci všetkých produktov Weleda sa nachádzajú prírodné suroviny. Prostredníctvom kultivácie takmer 248 štvorcových kilometrov (čo je ekvivalent takmer 35 000 futbalových štadiónov) po celom svete v súlade s usmerneniami o ekologickom pestovaní sa staráme o zdravie pôdy a prispievame k zachovaniu biodiverzity. Pretože bez biodiverzity by nemohli existovať ani produkty Weleda.

Záhrady Weleda: Nielenže chceme ochrániť biodiverzitu, chceme ju tiež zvyšovať.

Etické zdroje surovín.

Čo to je a ako ma to ovplyvňuje?

Či už je to arnika, palmový olej alebo káva – kultivácia a obchod s prírodnými surovinami a produktmi často spôsobuje ekologické a spoločenské problémy. Nie je náhoda, že sa zvyšuje záujem o pracovné podmienky a environmentálny dopad spôsobený zásobovaním, výrobou a predajom prírodných produktov.
Viaceré štúdie od organizácie Greenpeace ukázali, že množstvo firiem zneužíva svoju moc porušovaním ľudských práv a ekologických štandardov. Správa od Greenpeace s názvom „Spravodlivosť pre ľudí a planétu,2018“ dokumentuje pochybenia v podobe deforestácie, znečisťovania vody a ovzdušia, chemické a nukleárne nehody a porušovanie práv.
Avšak zákazníci majú tiež svoju moc – moc dopytu. Koniec-koncov, po čom sa ako zákazníci dopytujeme, podobne ako naše nákupné rozhodnutia, určuje to, ktoré produkty sa dostanú na trh. Stále viac a viac ľudí preberá osobnú zodpovednosť za produkty, ktoré si kupujú. Ich dopad by teda nemal byť podceňovaný – nielenže tieto rozhodnutia ovplyvňujú trhovú ekonomiku, taktiež sa dotýkajú blaha ľudí a životného prostredia.

Dodávateľské reťazce v pozadí produktov

Dodávateľské a cenové reťazce spájajú spoločnosti po celom svete, často dokonca naprieč kontinentmi. Týkajú sa toho, ako firmy nakupujú prácu, suroviny, dodávky a služby súvisiace s výrobou ich produktov. Globálne fungujúce spoločnosti otvárajú nové trhy a výrobné siete, ktoré môžu spôsobiť sociálne a ekologické problémy pozdĺž dodávateľských reťazcov – kvôli rôznym právnym rámcovým podmienkam a minimálnym ekologických a sociálnym štandardom.
Toto môže viesť až k nedostatku transparentnosti a neadekvátnemu presadzovaniu ľudských práv, práce a tiež sociálnych a ekologických štandardov. A netýka sa to len rozvojových krajín, ale aj krajín, ktoré sú bohatšie.

Príklad: Liečivé rastliny

Približne 60 000 druhov rastlín je celosvetovo využívaných ako liečivé ingrediencie. Podľa WWF viac než 400 000 ton liečivých rastlín v celkovej hodnote viac než 1 miliardy eur vstupuje každoročne na medzinárodný trh (Liečivá sila prírody - Heilkraft der Natur, 2015). Nemecko každý rok spotrebuje približne 45 000 ton liečivých rastlín, čím sa dostáva na najvyššiu priečku v Európe. Štyri pätiny všetkých rastlín z celého sveta sú zbierané v divočine – a to bez certifikátu alebo kontroly. Avšak neopatrný zber a narábanie s rastlinami má značné ekologické, sociálne a ekonomické následky. Okolo 15 000 druhov je ohrozených kvôli drancovaniu a strate prirodzeného biotopu. Ak tieto rastliny vyhynú, nebudú už viac k dispozícii pre liečivá v krajinách svojho pôvodu, ani pre ekonomiku či medzinárodných spotrebiteľov.

Vo Welede sú všetky rastliny pochádzajúce z divokého zberu certifikované.

Organické štandardy pomáhajú zvieratám a rastlinám, ale čo ľudia?

Z ekologického hľadiska sú organické štandardy najlepšou voľbou.  Prísne pokyny od združení ekologických pestovateľov nastavujú ešte vyššie štandardy než tie, ktoré vyžaduje zákon. Napriek tomu je však ešte stále priestor na zlepšenie, napríklad v otázkach zachovávania a podpory biodiverzity.
Zo spoločenského hľadiska existuje široké spektrum štandardov certifikácie. Na jednej strane poznáme označenia, ktoré sa predovšetkým týkajú ľudských práv, napríklad SA 8000 Social Management Standard. Na druhej strane existujú poľnohospodárske združenia, ktoré pracujú v rámci pracovného práva krajiny pôvodu bez plnenia ďalších sociálnych kritérií. Môže byť naozaj náročné udržať si prehľad všetkých certifikačných štítkov a označení. A práve v tom tam môže pomôcť Ecolabel Index, ktorý je s viac než 460 označeniami z takmer 200 krajín a 25 sektorov najväčším zoznamom svojho druhu.

Únia pre etický BIO obchod

Únia pre etický BIO obchod (The Union for Ethical BioTrade – UEBT www.uebt.org/), určuje celosvetovo uznávaný štandard pre etické získavanie prírodných surovín. Nezisková organizácia bola založená ako odnož Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a Konferencie OSN o obchode a rozvoji (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD). Štandard UEBT zahŕňa všetky tri piliere udržateľnosti a zachádza nad rámec existujúcich dohovorov Medzinárodnej organizácie práce OSN (International Labour Organization of the United Nations - ILO), usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD)  a mnohých ďalších. V súlade so štandardom UEBT uisťuje firma svojich zákazníkov, že biodiverzita je zachovávaná a využívaná udržateľným spôsobom počas celého procesu získavania surovín pre jej produkty. Takisto že so všetkými partnermi podieľajúcimi sa na výrobe je zachádzané férovo a sú aj férovo zaplatení, že existuje systém, na základe ktorého sa dá vystopovať a identifikovať pôvod jednotlivých surovín. A v neposlednom rade, že nedochádza k drancovaniu prírody a namiesto toho sa prijímajú konkrétne opatrenia zabraňujúce nezákonnému využívaniu pôdy.

Rozdiel medzi Fairtrade, UEBT a ďalšími označeniami

Označenie Fairtrade je známe najmä v potravinárskom priemysle, obzvlášť v súvislosti s kávou. Štandardy Fairtrade zahŕňajú aj zákaz ilegálnej detskej práce a nútenej práce. Jedna tretina kritérií sa týka ochrany životného prostredia. Rozdiel medzi UEBT a inými označeniami je ten, že štandard UEBT sa zameriava výhradne na sledovanie dodávateľského reťazca firmy až k pôvodu všetkých prírodných zložiek, ktoré využíva. Aby to mohlo fungovať, UEBT vyvinulo špeciálne riadiace nástroje. Štandard UEBT tiež zahŕňa sústavné monitorovanie druhov, ktoré sa pestujú aj zbierajú vo voľnej prírode, takže v krajných prípadoch môže byť biodiverzita zvýšená a vylepšená.

 

UEBT sa pozerá na firemný systém ako celok.

Etické získavanie surovín vo Welede

Weleda je jedným z najväčších nákupcov organických surovín. V roku 2018 bola Weleda jedným z dvoch lídrov na trhu, ktorí získali nový UEBT certifikát za získavanie zdrojov s rešpektom. Weleda bola riadnym členom UEBT od roku 2011. Prijala štandardy UEBT vo všetkých svojich dodávateľských reťazcoch prírodných surovín až k ich úplnému pôvodu. S viac než 1200 reťazcami si to vyžaduje nemalé úsilie. Ako člen UEBT Weleda prispieva k ochrane a udržateľnému využívaniu biodiverzity. Navyše sme v našich reťazcoch zaviedli sociálno-ekonomické praktiky, aby sme sa uistili, že počas získavania surovín sú dodržiavané sociálne štandardy. Zabezpečujeme adekvátnu minimálnu mzdu pre všetkých našich partnerov a trváme na dlhodobých zmluvách s našimi dodávateľmi s cieľom umožniť spoľahlivé plánovanie pre všetky zúčastnené strany.

Certifikát UEBT: Získavanie zdrojov s rešpektom

Zberom rastlín a semien s rešpektom Weleda prispieva k ich ochrane a podporuje ľudí, ktorých živobytie závisí od prírody.