Spoločenská udržateľnosť

Konáme eticky

Spoločnosť Weleda je zodpovedná za miesta, kde pracujeme, a za osoby, ktoré sa podieľajú na výrobe našich výrobkov. Snaha o spoločenskú zodpovednosť pomáha jednotlivcom a organizáciám mať pozitívny vplyv na rozvoj, podnikanie a spoločnosť. Ako spoločensky orientovaná spoločnosť kladieme veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti, individuálneho rozvoja a celkového zdravia zamestnancov, dodávateľov a partnerov. To nám pomáha zaistiť minimálne sociálne normy, spravodlivé ceny a dlhodobé dohody.

Únia pre etický BIO obchod

V októbri 2011 sa spoločnosť Weleda stala riadnym členom Únie pre etický BIO obchod (UEBT), neziskovej organizácie, ktorá reprezentuje celosvetovo uznávanú normu pre udržateľné zásobovanie a využívanie surovín. S týmto členstvom spoločnosť Weleda opätovne potvrdila princípy etickej obchodnej praxe a zaviazala sa, že bude pri nákupe surovín aplikovať normu UEBT. Hodnoty UEBT, ako je zachovanie a udržateľné využívanie biodiverzity a spravodlivé odmeňovanie všetkých partnerov v dodávateľskom reťazci, zodpovedajú vlastným dlhodobým princípom spoločnosti Weleda.

 

Všade tam, kde je dohoda o minimálnej mzde možná, zaisťuje spoločnosť Weleda všetkým dodávateľom zodpovedajúci základný príjem. Trojročný audit UEBT zabezpečuje postupnú integráciu všetkých dodávateľov. Naším cieľom je mať s dodávateľmi dlhodobé zmluvy, pretože umožňujú spoľahlivé plánovanie na oboch stranách – a naši dodávatelia tak získavajú ďalšiu certifikáciu fair trade, ktorá im pomáha predávať ich produkty v širšom meradle.

 

Komunity, partneri a akcionári

Spoločnosť Weleda udržiava dobré vzťahy a spoluprácu s komunitami a miestnymi inštitúciami v mnohých krajinách. Pracujeme s miestnymi partnermi, ktorých zamestnanci sa pravidelne školia a sú spravodlivo odmeňovaní. Patrí medzi ne družstvo v Maroku, ktoré vyrába vysokokvalitný arganový olej na produktový rad starostlivosti o pleť Weleda s granátovými jablkami, ďalej rodinný podnik v Mexiku, ktorý vyrába sezamový olej na rôzne rady produktov starostlivosti o pleť tváre, alebo družstvo vyrábajúce mandľový olej v Španielsku. Aby sme zostali v kontakte s meniacimi sa podmienkami v dodávateľskom reťazci surovín a služieb ako celku, budeme v úzkej spolupráci s dodávateľmi a akcionármi naďalej pokračovať.

Profesionálny rozvoj a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Spoločenská udržateľnosť v spoločnosti Weleda znamená aj prevzatie zodpovednosti za našich vlastných zamestnancov. Spoločnosť Weleda je miestom na ľudský rozvoj, ktorý je založený na spoločných úlohách. Spoločenská kompetencia manažérov má zásadný význam pre zabezpečenie zdravej a profesionálnej spolupráce. Náš program Riadenie v centre pozornosti sa začal v roku 2013 s cieľom zaviesť záväzné normy riadenia a súčasne podporovať manažérov – všetci manažéri spoločnosti Weleda tento proces dovŕšili v roku 2016.

 

Spoločnosť Weleda kladie veľký dôraz aj na príležitosti rozvoja pre všetkých 1900 zamestnancov. Aby sme udržali rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom, máme k dispozícii rad podporných služieb vrátane centier starostlivosti o deti v Nemecku a vo Francúzsku.

Výchova nových talentov

Aj podpora učňov a mladých talentov je pre spoločnosť Weleda dôležitá a máme veľa pracovných miest, kde nám profesijné vzdelávanie a spolupráca s univerzitami prináša nové zručnosti. Učni sa zúčastňujú na spoločných exkurziách, napríklad na farme Demeter, medzinárodných školiacich kaviarňach, workshopoch na tému antropozofie a ďalšom vzdelávaní.

 

Od roku 2013 učni v Nemecku prevádzkujú „juniorskú spoločnosť“ s cieľom oboznámiť sa so všetkými procesmi, ktoré sa týkajú založenia spoločnosti a uvedenia výrobku na trh. Vytvorili mydlo Weleda, ktoré sa už predáva v Nemecku.

Objavte viac

Vytvára sa hodnota

Udržateľné hospodárstvo je hospodárstvo, v ktorom sa zemské zdroje nevyužívajú rýchlejšie, ako ich príroda obnovuje. Ziskovosť je výsledkom prosperujúcich ekosystémov a prosperujúcich spoločenstiev. Pre Weleda je etické hospodárstvo, ktoré vytvára hodnoty, v centre podnikania spolu s ľuďmi, ktorí to dokážu.

Ekonomická udržateľnosť

Plnenie našej zodpovednosti

Náš environmentálny záväzok siaha od otázok biodiverzity, cez obstarávanie surovín, využívanie prírodných zdrojov a trvalo udržateľné balenie, až po znižovanie emisií vody a odpadu a znižovanie emisií skleníkových plynov.

Environmentálna udržateľnosť