Rozvíjame zdravie a krásu v súlade s prírodou a človekom

My ľudia sme navzájom prepojení a tvoríme súčasť prírody. Preto máme zodpovednosť ako voči sebe navzájom, tak aj voči životnému prostrediu. Na základe našich hodnôt sme vo Welede formulovali šesť hlavných zásad

1. Holistický prístup

Myslíme, cítime a konáme holisticky.

Vždy sa na všetko pozeráme zo širšieho uhla pohľadu a snažíme sa veci pochopiť v celej ich rozmanitosti. K sebe i svojmu okoliu pristupujeme ohľaduplne. Naše činy sú premyslené a zvažujeme ich dopad na svet. Sme otvorení a inšpirujeme sa novými a vizionárskymi nápadmi.

2. Zodpovednosť

Sme vzorom, a preto preberáme zodpovednosť za svoje činy.

Prijímame zodpovednosť za svoje činy, a to aj čo sa týka budovania dlhodobých partnerstiev. Sme si vedomí vplyvu svojich skutkov a akceptujeme svoju úlohu priekopníkov a tvorcov trendov. Považujeme sa za vzor: pre vás aj pre spoločnosť.

3. Dôvera

Dôveru vytvárame transparentnosťou a úprimnosťou.

Vaša dôvera je pre nás kľúčová. Preto je pre nás zásadné, aby sme to, čo stelesňujeme navonok, žili a realizovali aj vo vnútri. Naša komunikácia je otvorená a úprimná. Snažíme sa o čo najväčšiu transparentnosť a prijímame zodpovednosť za svoje chyby. Naše partnerstvo a spolupráca sú jasné, autentické a čestné.
Rozvíjať zdravie a krásu v súlade s prírodou a človekom je naším cieľom.

4. Ekonomická udržateľnosť

Fungujeme zdravým a efektívnym spôsobom, pretože ekonomický úspech umožňuje množstvo vecí.

Dbáme na našu ziskovosť. To nám zaisťuje finančnú nezávislosť a ekonomickú udržateľnosť. Dobré riadenie podniku pre nás znamená, že ziskovosť nie je sama o sebe cieľom, ale prostriedkom na naplnenie nášho firemného poslania „rozvíjať zdravie a krásu v súlade s prírodou“ a zostať inovatívni. Byť efektívni ako spoločnosť nám zaisťuje potrebné prostriedky na vytváranie hodnôt pre spoločnosť. Mať ziskový podnik potom umožňuje konať ešte viac dobra pre ľudí a prírodu.

5. Otvorenosť

Vo Welede si udržiavame priekopníckeho ducha a sme otvorení novým nápadom.

Rovnako ako naši zakladatelia pred 100 rokmi aj my chceme naďalej plniť úlohu priekopníkov. Tým máme na mysli kreativitu, nadšenie pre nové nápady a aktívne hľadanie najlepších riešení. Tým pomáhame utvárať zmeny a dávame priestor čo najväčšiemu počtu odvážnych nápadov. Neustále pracujeme na tom, aby sme veci robili lepšie a ceníme si silu rozmanitosti.

6. Inšpirácia

Inspirujeme ľudí vo vieru v silu prírody.

Sme súčasťou prírody a príroda je pre nás úžasným vzorom. Už 100 rokov využívame jej silu vo svojich výrobkoch, aby sme podporili vašu prirodzenú pohodu a vitalitu. Pestovaním surovín podľa zásad biodynamického poľnohospodárstva sa staráme o zdravú pôdu a pomáhame zachovať biologickú rozmanitosť. A pretože vo svojej práci nachádzame hlboký zmysel, milujeme to, čo robíme.