Získavanie surovín

Od roku 1921 je cieľom spoločnosti Weleda udržiavať, podporovať a navracať ľuďom zdravie. Najvyššia norma kvality a starostlivé využívanie zdrojov idú ruka v ruke. Približne tri štvrtiny našich rastlinných zložiek pochádza z ekologického alebo biodynamického poľnohospodárstva a z certifikovaného zberu vo voľnej prírode.

Dlhodobá spolupráca zahŕňajúca kvalitu na všetkých úrovniach

Naše suroviny pochádzajú z prírody a ich pôvod je rôznorodý. Veľká časť - viac ako 200 druhov - pochádza z našich vlastných liečivých bylinných záhrad. Okrem našich záhonov a úrody vo voľnej prírode pochádza mnoho našich surovín z dlhodobých partnerstiev s dodávateľmi. Obrovské množstvo základných zložiek je z veľkých aj malých fariem, družstiev, poľnohospodárskych projektov a z obchodu po celom svete.

 

Partnerstvo, ktoré vydrží

Pri nákupe surovín dbáme nielen na ochranu životného prostredia, ale aj na ohľaduplné zaobchádzanie so zamestnancami, dodávateľmi a partnermi.

Projekty surovín

Spravodlivé ceny a dlhodobé zmluvy zabezpečujú vynikajúcu spoluprácu medzi spoločnosťou Weleda a všetkými našimi partnermi. Naše normy spoločenskej zodpovednosti, lepšie známe ako fair trade, sa týkajú celého hodnotového reťazca a zahŕňajú našich dodávateľov. Pracujeme iba s dodávateľmi, ktorí sa starajú o spoločenskú zodpovednosť a pracovné podmienky svojich zamestnancov. Naši dlhodobí projektoví partneri navyše musia zamestnancom ponúkať spravodlivé odmeňovanie, podporovať postavenie žien a rovnováhu rodinného a pracovného života. Tieto partnerstvá sú často zakotvené v spolupráci s vládnymi rozvojovými organizáciami, univerzitami alebo globálnymi organizáciami v oblasti životného prostredia.

 

Bonus: menší vplyv špekulácií

V prvom rade sa spoliehame na nenákladné získavanie našich surovín za konkurencieschopnú cenu, bez nadmerného zásahu "sprostredkovateľov". Sme tiež presvedčení, že spravodlivá odmena rozvíja dlhodobú a dôveryhodnú spoluprácu pre obe strany. Priaznivým vedľajším účinkom je, že sú obe strany menej náchylné k špekuláciám na trhu. Najkvalitnejšie zložky možno rozvíjať vzájomným vzdelávaním v dôveryhodnom partnerstve, v ktorom obe strany ťažia z cenovej stability, konzistentnej kvality a výmeny know-how.

Únia pre etický BIO obchod

Od októbra 2011 je spoločnosť Weleda riadnym členom Únie pre etický BIO obchod (UEBT). Nezisková organizácia so sídlom v Paríži, založená v roku 2007, predstavuje celosvetovo uznávaný štandard pre udržateľné získavanie a využívanie zdrojov s prihliadnutím na biodiverzitu a spravodlivé rozdelenie príjmov.