Weleda a antropozofická medicína

Rozhovor s členmi výkonnej rady Nataliyou Yarmolenko a Aldem Ammendolou.

Antropozofické lieky pôsobia ako na telo, tak aj na dušu a ducha. Čo pre Weledu znamená zdravie a prečo sa tak veľmi spoliehame na silu prírody?

Čo pre Weledu znamená zdravie?

Nataliya Yarmolenko: Zdravie u nás vnímame ako proces – neustále sa utvára, okamih za okamihom. To tiež vyjadruje účel našej spoločnosti: prispievať k svetu, v ktorom sa zdravie a krása rozvíjajú v harmónii s ľuďmi a prírodou. Každý človek má samozrejme svoje vlastné predpoklady dané genetikou a skúsenosťami z detstva. Zároveň si však môžeme vybrať spôsob života, ktorý podporuje naše zdravie.

Aldo Ammendola: Zdravie pre nás neznamená iba odstránenie príznakov choroby, ale aj pomoc človeku ako celku. Tento cieľ je spoločný všetkým prírodným liečebným postupom.

NY: Zdravie vnímame komplexne. Uvedomujeme si, že náš organizmus má schopnosť samoregulácie, aby bol a zostal zdravý. Naše výrobky stavajú na tejto vrodenej ľudskej sile.

Zdravie pre nás neznamená len odstránenie príznakov choroby, ale aj pomoc človeku ako celku.
Aldo Ammendola

Weleda vyrába antropozofické lieky a prírodnú kozmetiku už 100 rokov. Čo je to vlastne antropozofická medicína?

AA: Antropozofická medicína berie do úvahy telo, myseľ a dušu vrátane ľudskej minulosti aj súčasnosti. To všetko dohromady robí antropozofickú medicínu a jej liečebné metódy tak výnimočnými.

NY: Z holistického pohľadu nenazeráme iba na človeka, ale tiež aj na prírodu. Sme jej súčasťou a vyvíjame sa spoločne s ňou. Procesy v ľudskom organizme a v prírode sú teda prepojené. Z prírody čerpáme lieky, ktoré môžu mať v závislosti od svojho zloženia priaznivý vplyv na rôzne funkcie v organizme.

Antropozofická medicína sa považuje za komplexnú a od alternatívnej medicíny sa líši. Čo to znamená?

AA: Alternatívna medicína sa považuje za „alternatívu“, čo znamená, že sa používa namiesto konvenčnej liečby. Antropozofická medicína oproti tomu zjednocuje konvenčnú medicínu s doplnkovými, naturopatickými prístupmi, čím pomáha podporiť schopnosť tela liečiť sa samo. Pomáha tak navrátiť do rovnováhy systémy v ľudskom tele, ktoré nie sú vo vzájomnej harmónii. Z tohto dôvodu hovoríme aj o integratívnej regulačnej medicíne.

Takže človek sa nemôže stať antropozofickým lekárom bez diplomu z konvenčnej medicíny?

AA: Nemôže. A to platí nielen pre lekárov v súkromnej praxi, ale aj pre antropozofické kliniky, ako je Filderklinik neďaleko Stuttgartu alebo komunitnej nemocnice Havelhöhe v Berlíne. Tam nájdete kompletnú ponuku konvenčnej medicíny a antropozofickej liečby pre vnútorné aj vonkajšie použitie.  

NY: Antropozofická medicína však nie je iba obyčajným doplnkom. Ide o úplne komplexný pohľad, ktorý berie do úvahy pacienta ako jedinca a dôvody, prečo ochorel. Len tak je možné liečiť príčinu choroby, nie iba orgán alebo určité symptómy.

Konflikt medzi kritikmi a zástancami antropozofickej medicíny často vzniká preto, že existenciu „duše“ a „ducha“ nemožno dokázať. Tvrdenie, že antropozofické lieky pôsobia na telo, dušu a ducha, tak môže vyvolať neistotu. Ako sa s týmto faktom vyrovnať?

NY: Presne o to ide: je možné ľudské bytosti redukovať na fyzicky merateľnú, viditeľnú úroveň, alebo nie? V skutočnosti dnes existuje mnoho príkladov, kedy možno účinok preukázať aj bez akejkoľvek látky. Uveďme ako príklad meditáciu - funguje, ale prečo? V spoločnosti Weleda vychádzame z toho, že aj vo vede existujú rôzne dimenzie, ktoré treba brať do úvahy.

Sme súčasťou prírody a vyvíjame sa spoločne s ňou. Procesy v ľudskom organizme a v prírode sú teda príbuzné.
Nataliya Yarmolenko

Kritici tiež tvrdia, že homeopatické a antropozofické lieky neobsahujú účinné látky. Čo si o tom myslíte?

AA: Prírodné účinné látky v našich liekoch majú obvykle nízku potenciu, od D2 do D12. Tým sa dostávame do oblasti medicíny založenej na bylinných látkach. Hovorí sa, že až po potencii D23 účinná látka už nie je na molekulárnej úrovni zistiteľná. Pôvodne sa pri týchto liekoch prikladal väčší význam takisto interakcii medzi lekárom a pacientom. Na týchto skúsenostiach staviame aj my: v roku 2021 uplynulo 100 rokov od zahájenia predaja antropozofických liečiv spoločnosti Weleda.

Máme aj mnoho praktických skúseností z kliník a od lekárov v súkromnej praxi. Správy z terénu o terapeutickom použití antropozofických liekov, a to nielen našich, sú zdokumentované vo "Vademecu antropozofických liečiv" (https://www.vademecum.org/). Účinnosť našich liekov dokazuje aj množstvo vedeckých štúdií. Tie okrem iného tiež ukazujú, že je potrebné podstatne menej antibiotík, pokiaľ sa užívajú spoločne s doplnkovými liečivami, vrátane antropozofických liekov. Zatiaľ však nie je dostatok kvalitných štúdií, čo je jeden z dôvodov, prečo pracujem vo Welede. Mojou úlohou je vedecky preukázať pozitívne účinky našich prírodných liekov v širšom meradle.

Povedzte nám viac o svojej profesionálnej minulosti.

AA: Som mikro- a molekulárny biológ. Pracoval som v syntetickom farmaceutickom priemysle aj v onkológii. K antropozofickej medicíne v celej jej šírke som si našiel cestu cez bylinné lieky.

Čo vás presvedčilo pracovať v tomto odbore?

AA: Sila prírody. Ľudia všetko odkopírovali práve od nej, nie je to úžasné? Šesťdesiat až sedemdesiat percent všetkých konvenčných liekov pochádza z prírody alebo je z nej odvodených. Napríklad kyselina salicylová, používaná v liekoch proti bolesti, je izolovaná účinná látka z vŕbovej kôry. Nie je to snáď jasná voľba ísť priamo k prírode?

Ako chcete ešte lepšie preukázať účinnosť liekov Weledy?

AA: Prostredníctvom investícií do výskumu a vývoja. V nasledujúcich piatich rokoch budeme investovať desiatky miliónov eur do skúmania účinnosti súčasných liekov aj do vývoja úplne nových.

NY: Chceme tiež vyvinúť nové metódy, ktoré by ukázali, ako samoregulácia funguje a aký je jej vplyv na jemnejšie aspekty ľudského organizmu, ako je myseľ a duch. Pre tieto témy sme už vytvorili pracovné skupiny.

Pani Yarmolenko, ako členka výkonnej rady spoločnosti Weleda ste zodpovedná za divíziu trhu. Ako je holistický pohľad na človeka zlučiteľný s ekonomickou realitou?

NY: Som lekárka a do spoločnosti Weleda som nastúpila v roku 2002. Počas svojej lekárskej praxe som mala veľmi dobré skúsenosti s antropozofickými liečivami, a tak som si povedala: „Ak chcem naozaj niečo zmeniť, musím prispieť k tomu, aby bol tento druh medicíny dostupný širšiemu okruhu spoločnosti.” Vo Welede sa riadime zásadou „účel nad ziskom“, preto sú naše hodnoty dôležitejšie ako výsledný zárobok. Ako obchodný podnik ale samozrejme musíme byť zdraví aj my samotní. Skĺbiť tieto dva aspekty nie je ľahká úloha. Privatizácia zdravotníctva v Nemecku však ukázala, aké môže byť problematické, keď sa zdravie riadi predovšetkým ekonomickými cieľmi. V spoločnosti Weleda sa snažíme ísť inou cestou a najprv sa pýtame: "Čo pomáha ľuďom a prírode?"

Ako je dôležité pre spoločnosť Weleda to, odkiaľ a akým spôsobom sú na jej lieky získavané suroviny?

NY: Pre nás je to to hlavné. Cestu, ktorou látka v prírode prešla, jej životopis, považujeme takpovediac za súčasť kvality našich výrobkov. Je teda dôležité, aby naše suroviny pochádzali z prírody. Zoberme si napríklad náš liek na prechladnutie Infludoron, na ktorého výrobu je potrebné okrem iného železo, a to z udržateľne vyťaženej železnej rudy. Ekológia a udržateľnosť sú totiž pre spoločnosť Weleda veľmi zásadné. Veľa rastlinných látok, ktoré spracovávame, pochádza z našej záhrady liečivých rastlín vo Wetzgau pri nemeckom meste Schwäbisch Gmünd. Medzi rastliny, ktoré tam pestujeme, patrí napríklad blen čierny, ostropes obyčajný a prvosienka jarná, ktoré potrebujeme na prípravu lieku Cardiodoron určeného na liečbu kardiovaskulárnych porúch. Ide teda o regionálny produkt, ktorý je prospešný pre ľudí aj prírodu.

AA: Až doteraz mali ekológia a udržateľnosť pre farmaceutický priemysel iba druhoradý význam. To sa však mení, a to nielen na národnej úrovni. Európska únia nedávno vydala novú farmaceutickú stratégiu, ktorá teraz zahŕňa aj ekologické aspekty. Vo Welede nás to samozrejme potešilo, pretože tieto aspekty sú pre nás dôležité už 100 rokov, nehovoriac o našich pestovateľských projektoch. Aj preto sme sa v roku 2011 pripojili k Únii pre etický BIO obchod (UEBT). V roku 2018 sme sa stali jednou z prvých spoločností na svete, ktorá získala certifikát UEBT za dôsledné etické získavanie surovín.

Nataliya Yarmolenko je lekárkou a ako členka výkonnej rady zodpovedá za divíziu trhu. Aldo Ammendola je mikro- a molekulárny biológ a ako člen výkonnej rady je zodpovedný za oddelenie výskumu a vývoja.