Korene krásy a zdravia

Sme to, čo jeme a čím sa obklopujeme. Sme súčasťou celku a len v harmónii s ním môžeme žiť skutočne zdravý a naplnený život.

Touto cestou sa uberali myšlienky Rudolfa Steinera, zakladateľa značky Weleda a možno posledného skutočne renesančného mysliteľa v Európe. Jeho duchovné dieťa antropozofia - teda múdrosť (sofia) človeka (antropos) - je komplexná náuka, v ktorej Steiner prepája fyzický a duchovný svet často prekvapivým, ale funkčným spôsobom. Rúca predstavu o nepraktických filozofoch, pretože antropozofické princípy sú stále aktuálne a prakticky využívané. Napríklad waldorfská pedagogika alebo biodynamické poľnohospodárstvo, ktorých prínos oceňujeme dnes možno ešte viac ako v čase ich vzniku.

 

Založením Weledy v roku 1921 Steiner dômyselne prepája svoj záujem o človeka a znalosti prírodných cyklov. Weleda od počiatku stojí na čisto prírodných ingredienciách z biodynamického pestovania a medzi kozmetickými značkami je týmto absolútne unikátna. Žiadna iná nemá takú tradíciu v dôraze na čistotu a pôvod surovín. To, čo je ešte dnes nadštandard, je pre Weledu už od začiatku základ a podstata. Biodynamické pestovanie je ten absolútne najčistejší a najprirodzenejší spôsob poľnohospodárstva, ktorý vieme prevádzkovať. Funguje na princípe sebestačného celku v úplnej harmónii s prírodnými rytmami. V praxi to vyzerá tak, že statok alebo usadlosť sú úplne sebestačné a využívajú len to, čo sami vyprodukujú - žiadne dodatočné zavlažovanie, namiesto hnojiva iba vlastný kompost a špecificky upravené prírodniny. Pestuje sa a zbiera v súlade s kozmickými rytmami, čo dobre poznali naši predkovia. Rastliny nerastú rovnomerne a lineárne, ale cyklicky - raz ide sila do koreňa, potom zase do listu, kvetu alebo plodu. Ak dostanú správne zacielenú starostlivosť, prepojí sa už počas pestovania hmotná a duchovná podstata a pracujeme so štvrtým rozmerom - správnym časom. Takéto pestovanie je nielen veľmi ekologické, ale hlavne perfektne udržateľné.

Starostlivosť je v podaní Weledy celostná v pravom slova zmysle. Vo svojej domovine má v sortimente aj produkty prírodnej medicíny a homeopatické prípravky. U nás poznáme Weledu predovšetkým vďaka kozmetickým produktom. Koncept a receptúra ​​sú perfektne vyladené ako k potrebám tela, tak ducha. Weleda sa drží pôvodného Steinerovho konceptu, kedy každému produktu/produktovému radu dominuje "kľúčová rastlina". Tá je srdcom receptúry a predstavuje prínos pre naše zdravie na materiálnej a nemateriálnej úrovni. Na fyzickej úrovni má vlastnosti ošetrujúce, regeneračné alebo čistiace a na symbolickej duchovnej úrovni prináša presah, ktorý rezonuje s našou dušou v danom životnom období. Ako pupalka, ktorá je kráľovnou anti-age starostlivosti. Zároveň sa prezýva "kráľovná noci", pretože kvet sa rozvíja večer a kvitne len jedinú noc. Ukazuje nám tak cestu do vnútra a schopnosť prežívať pokoj, pominuteľnosť aj odvrátenú stranu dňa. To je obraz skutočnej zrelosti a múdrosti, ktorú prináša vyšší vek. S ňou sú potom zladené všetky ostatné ingrediencie anti-age radu, vrátane čisto prírodnej parfumácie aj farebného ladenia obalu. Vo Welede má všetko svoj zmysel a všetko je plnohodnotnou súčasťou aj celku.

 

Najväčším nepriateľom našej krásy i zdravia je odjakživa čas. Weleda ho ale má na svojej strane. Čas je tu arbitrom správneho pestovania i adekvátneho zacielenia produktov. V každej životnej fáze má pokožka a telo iné nároky a Weleda to rešpektuje. Nejde proti zákonom času, ale je s nimi v harmónii. Počas jej takmer storočnej existencie preveril čas každý jej aspekt. Vďaka tomu žiari na nebi prírodnej kozmetiky ako nadčasová a takmer nesmrteľná stálica.

S Weledou máte čas na svojej strane

Prírodná kozmetika - to sú čisté ingrediencie a rešpekt k zdraviu pokožky. Krása a zdravie majú ísť ruka v ruke. Najväčším nepriateľom krásy i zdravia je však čas. Ale Weleda ho má na svojej strane. Čas je tu arbitrom správneho pestovania i adekvátneho zacielenia produktov. V každej životnej fáze má pokožka a telo iné nároky a Weleda to rešpektuje. Nejde proti zákonom času, ale je s nimi v harmónii. Počas takmer sto rokov jej existencie preveril čas každý jej aspekt. Vďaka tomu žiari na nebi prírodnej kozmetiky ako nadčasová a takmer nesmrteľná stálica.

 

Zatiaľ čo iné kozmetické značky s časom skúšajú bojovať vopred prehrané bitky, Rudolf Steiner, zakladateľ Weledy, premýšľal o čase ako o spojencovi. Rešpekt k plynutiu času a využitie jeho síl v náš prospech sa objavuje v mnohých aspektoch antropozofie. Antropozofia totiž nie je len filozofická náuka, ale hlavne cesta k prepojeniu hmoty, ducha a práve času. A ako dostať čas do kozmetiky tak, aby fungoval pre nás a nie proti nám?

 

Hmotná časť kozmetickej starostlivosti Weleda vychádza z konceptu biodynamického poľnohospodárstva, nehmotná potom zo Steinerovho poňatia vývoja ľudského ducha, ako ho formuluje vo waldorfskej pedagogike. Už tieto samotné dva koncepty sú v pravom slova zmysle nadčasové. Nielen, že nezastarali, ale dokonca sa tešia stále väčšej obľube a až jasnozrivo odpovedajú na problémy našej doby, o ktorých Steiner nemohol mať ešte ani poňatia. A u oboch hrá čas veľmi významnú úlohu.

Biodynamické pestovanie je tým najohľaduplnejším spôsobom, akým sa môžeme o pôdu starať. Statok je úplne sebestačný celok, ktorý je v úplnej harmónii s prírodnými rytmami. Žiadna umelá závlaha, len dážď. Žiadne hnojivá, len vlastný kompost a prírodné preparáty. A správny čas. Ten je totiž v poľnohospodárstve najdôležitejší. Zvykli sme si na jahody v zime a čerstvé ruže po celý rok. Ale za akú cenu. Príroda totiž takto nefunguje. Je čas jahôd, čas ruží i čas odpočinku. A len v správny čas sú jahody naozaj sladké a plné vitamínov a ruže zamatové a voňavé. Práve takéto ingrediencie nájdete v produktoch Weleda. Neuponáhľané, úplne čisté a plné tých najprospešnejších látok.

 

Svoj vlastný čas potom má aj naše telo a pokožka. Nie je rovnaká v strednom veku, ako bola v mladosti. Aspekt času sa nám tu opäť ukazuje ako dôležitejšie kritérium než všeobecne používaný typ pleti. Antropozofia delí vývoj ľudského ducha aj tela do sedemročných cyklov a rovnaký princíp uplatňuje Steiner aj pri formulácii prvých produktových radov Weleda. Kosatec, ruža, granátové jablko a pupalka sú kľúčovými rastlinami pre štyri sedemročné cykly našej pleti od 21 až do 56 rokov. Kľúčová rastlina vždy predstavuje základ a srdce receptúry a udáva tón celému produktu i radu. S ňou ladia aj všetky ostatné ingrediencie, čisto prírodná aróma vytvorená z éterických olejov i farebné ladenie obalov. Vo Welede je každý detail plnohodnotnou časťou celku.

 

Vďaka Welede tak dokážete dať pokožke to najlepšie v správny čas a podporíte silu prítomného okamihu perfektne zacielenou starostlivosťou. Robiť veci v správny čas je tá najvyššia forma majstrovstva. A takmer sto rokov tradície Weledy dokazuje, že sme v tejto skúške času obstáli.