Naše suroviny sú získavané etickým a udržateľným spôsobom

Jedným z našich najdôležitejších záväzkov je, že všetky suroviny, ktoré používame, budú vždy pochádzať z etických zdrojov. Vďaka tomu sme ako spoločnosť získali v roku 2018 certifikát UEBT, ktorý udeľuje Únia pre etický BIO obchod.

Celý náš dodávateľský reťazec ctí udržateľnosť a férový prístup

S každým nákupom našej prírodnej kozmetiky prispievate pre lepší svet, v ktorom sa darí ľuďom aj biologickej rozmanitosti. Dbáme nielen na to, aby naše prírodné ingrediencie pochádzali z ekologického či biodynamického poľnohospodárstva, ale tiež, aby sa s ľuďmi, ktorí ich pestujú a zberajú, zaobchádzalo spravodlivo a s rešpektom. Dôležitá je pre nás tiež transparentnosť – každý zákazník musí mať možnosť dohľadať jednotlivé suroviny až k ich zdroju. Ako člen Únie pre etický BIO obchod (UEBT) dodržiavame prísne sociálne, ekonomické a ekologické kritériá, stanovené touto neziskovou organizáciou patriacou pod OSN. Pretože hodnoty, ktoré definuje, sú na prospech ľudí aj planéty.

Náš záväzok k udržateľnému získavaniu zdrojov

Viac ako 80 % našich certifikovaných surovín pochádza z certifikovaného ekologického poľnohospodárstva a kde nám to okolnosti umožňujú, tak priamo z biodynamického poľnohospodárstva. Každoročne sa snažíme toto percento zvyšovať prostredníctvom nových partnerstiev s certifikovanými ekologickými producentmi. Veľký dôraz kladieme aj na kvalitu našich surovín. Mnoho rastlín, ktoré nájdete v našej prírodnej kozmetike a liečivách, si pestujeme vo vlastných biodynamických záhradách. A tie, ktoré sami nevyprodukujeme, získavame od našich dlhoročných partnerov.

Našou víziou je byť vzorom pre ostatné spoločnosti v oblasti etického a udržateľného získavania surovín.
100
% všetkých dodávateľov, ktorí sa podieľajú na prírodných kozmetických produktoch Weledy, podlieha normám a kontrole UEBT.
250
km² pôdy po celom svete obhospodaruje Weleda ekologickým spôsobom.
80
%, takéto je priemerné množstvo certifikovaných prírodných ingrediencií používaných spoločnosťou Weleda.
1000
prírodných látok nájdete v receptúrach produktov Weleda.

Etické získavanie zdrojov je našou najvyššou prioritou

Je pre nás dôležité, aby ste ako naši zákazníci presne vedeli, čo od nás dostávate. Preto sme od roku 2011 plnohodnotným členom organizácie UEBT a zároveň sme sa postarali o to, aby všetci naši dodávatelia prírodných ingrediencií spĺňali jej náročné štandardy. V roku 2018 sme potom na základe nášho udržateľného podnikania získali certifikát UEBT, ktorý dokazuje, že ako spoločnosť podporujeme udržateľný rozvoj i ochranu a ohľaduplné využívanie biologickej rozmanitosti. Certifikát UEBT zaručuje, že pri pestovaní, zbere a ďalšom spracovaní rastlín chránime prírodné zdroje a čerpáme ich zodpovedne. Potvrdzuje tiež náš záväzok k férovému a spravodlivému zaobchádzaniu so všetkými našimi dodávateľskými partnermi, k dodržiavaniu ľudských práv a k podpore rozvoja komunít.

Únia pre etický BIO obchod (UEBT)

UEBT je nezisková organizácia, ktorej cieľom je ovplyvniť svet v pozitívnom zmysle tak, aby sa v ňom darilo ľuďom aj biologickej rozmanitosti. Organizácia prostredníctvom etického získavania surovín usiluje o obnovu prírody a zabezpečenie lepšej budúcnosti pre všetkých. Únia pre etický BIO obchod bola založená ako odborná organizácia OSN na základe Dohovoru o biologickej rozmanitosti (CBD) a pravidiel stanovených Konferenciou OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD).

7 princípov smernice UEBT

  1. Zachovanie biologickej rozmanitosti
  2. Udržateľné využívanie biodiverzity
  3. Spravodlivé zdieľanie výhod plynúcich z využívania biologickej rozmanitosti medzi spoločnosťami a miestnymi komunitami
  4. Sociálno-ekonomická udržateľnosť (riadenie výroby, financií a trhu)
  5. Dodržiavanie národných a medzinárodných zákonov
  6. Dodržiavanie práv všetkých subjektov zapojených do činností v rámci programu BioTrade
  7. Presné informácie týkajúce sa vlastníctva pôdy a práva na používanie a prístup k prírodným zdrojom

Poznajte pôvod našich surovín

Voňavá levanduľa z Moldavska

Nekonečné polia v Moldavsku sú zaplavené jasne fialovými kvietkami levandule, ktoré okolo seba šíria neprekonateľnú vôňu. Na okrajoch polí potom mobilné destilačné kolóny spracúvajú práve pozbierané rastliny na esenciálny olej, aby bol čo najčerstvejší a plný aktívnych látok. Ešte pred dvadsiatimi rokmi by sa vám ale takýto výhľad nenaskytol – s levanduľou tu takmer nikto neobchodoval. Dnes nám táto krásna krajina ponúka tú najkvalitnejšiu levanduľu, z ktorej vo Welede vyrábame celý rad produktov. Je vážne úžasné sledovať, ako sa táto oblasť premenila: náš partner v blízkosti fialových polí vytvoril jazierko a nasadil do neho ryby, vyrúbal vyrastené rákosie/tŕstie a namiesto neho umiestnil rad včelích úľov. Dôležitá je tu nielen kvalita pôdy, ale aj jej biodiverzita, pretože len tak môže príroda zostať zdravá. Práve preto v súčasnej dobe spolupracujeme s miestnymi dedinčanmi a pomáhame im prejsť na biodynamické poľnohospodárstvo.

Cenný santalový olej z Novej Kaledónie

Olej zo santalového dreva, ktorý v niektorých našich produktoch používame ako vonnú látku, pochádza z jedného z ostrovov Novej Kaledónie v južnom Pacifiku. Olej sa získava z dreva stromov a pretože je santalové drevo mimoriadne vzácne, každý strom je označený GPS senzorom, ktorý zabraňuje nelegálnej ťažbe. Skôr než začnú miestni obyvatelia olej získavať, musia najprv zistiť, či je na tento proces strom pripravený. Do kmeňa sa vyvŕta malá dierka, na čo sa otvor uzavrie živicou, aby mohol prípadne strom pokračovať v raste. Boli sme pri tom, keď sa stromy santalovníka bieleho zberali, navštívili sme pílu a pálenicu oleja a pozorovali, ako sa z mäkkých kusov dreva získava voňavý santalový olej.

Zber arniky vo voľnej prírode

Pravdepodobne najhojnejším európskym zdrojom divoko rastúcej arniky sú rumunské Karpaty. Weleda pomáha tento vzácny zdroj chrániť a zároveň podporuje živobytie miestnych obyvateľov. Obyčajná lúka tu žiadneho poľnohospodára príliš neuživí. Pokiaľ na nej ale rastie arnika, ponúka svojim majiteľom ďalší zdroj príjmov a motivuje ich k tomu, aby ju ponechali v pôvodnom stave. Táto divoko rastúca rastlina sa zbiera a spracováva udržateľným spôsobom, o ktorom sa miestni zberači dozvedajú na školiacich seminároch.

Ratanha z Ánd

Každý rok sa jedna rodina v Peru vydáva na dlhú cestu do Andských hôr, aby pre Weledu nazbierala rataňové korene. Táto výprava samozrejme neprebieha len tak na „verím v boha“, máme povolenie na certifikovaný zber vo voľnej prírode a zároveň je pre nás dôležité, aby sme my aj naši najatí zberači tento rastlinný druh chránili. Pri vykopávaní koreňa pozorujeme jednotlivé rastlinky a dokomentujeme ich vývoj v čase. Koľko sa jej v blízkom okolí nachádza? Zmenili sa nejako pôvodné podmienky? Je oproti minulému roku niečo inak? Jedine tak totiž dokážeme určiť, na akých lúkach môžeme korene bez obáv zbierať. Svoje poznatky tiež konzultujeme s odborníkmi z miestnych univerzít a organizácií na ochranu prírody.