Zmysly

Koža: ochranná bariéra nášho tela

Dýcha, cíti a regeneruje sa. Koža je najväčším zmyslovým orgánom nášho tela, ale aj jedným z najvšestrannejších ľudských orgánov vôbec. A to ako na fyzickej, tak aj emocionálnej úrovni. Prinášame vám pár zaujímavostí, ktoré ste o jej funkcii určite nevedeli.

Význam kože pre naše telo je obrovský. Chráni ho pred vplyvmi okolitého prostredia, je zodpovedná za tepelnú reguláciu a slúži aj ako „základňa“ nášho imunitného systému, ktorá bráni preniknutiu choroboplodných zárodkov. Zároveň je veľmi živá a neustále sa mení. Ako najväčší zmyslový orgán nášho tela tvorí základ vnímania teploty, hmatu aj bolesti. V mnohých ohľadoch je koža tiež odrazom nášho vnútorného emocionálneho sveta. Odhaľuje smútok, strach aj hanblivosť, ktoré dáva najavo typickým začervenaním.

Štruktúra kože

Koža je zložená z niekoľkých vrstiev, pričom každá z nich má rozdielnu štruktúru aj funkciu. Z anatomického hľadiska rozlišujeme tri vrstvy kože: vonkajšiu vrstvu alebo pokožku (epidermis), vnútornú vrstvu so sieťou ciev a nervových zakončení (dermis) a najspodnejšiu vrstvu kože, ktorá je tvorená prevažne tukovými bunkami (hypodermis).

Koža ako zmyslový orgán

V rámci nášho tela zastáva koža množstvo úloh a podieľa sa na mnohých procesoch nášho organizmu. Mimoriadne dôležitá je jej funkcia ako zmyslového orgánu: prostredníctvom nervových zakončení, ktoré sú v nej uložené, vnímame informácie o okolitom svete. Rozlíšiť môžeme tri hlavné skupiny zmyslových vnemov, ktoré sú u človeka veľmi vycibrené:

  • Tepelný zmysel, ktorý nám umožňuje vnímať okolitú teplotu a porovnávať ju s tou vlastnou. Tento zmysel si pomáha udržiavať svoju telesnú teplotu a chráni nás pred omrzlinami, či popáleninami. Správna telesná teplota je okrem iného dôležitá aj pre našu fyzickú pohodu.
  • Hmatové zmysly, ktorými vnímame dotyk, tlak, či vibrácie.
  • Receptory bolesti, vďaka ktorým môžeme vnímať hroziace alebo už vzniknuté poškodenie tkanív v dôsledku vonkajších (napr. zranení) alebo vnútorných vplyvov (napr. zápal).
2
1,5 až 2 m² celkovej plochy
4
3 až 4 kg celkovej hmotnosti
20
km ciev
3
týždne na obnovu horných bunkových vrstiev
300000
mazových žliaz
2
milióny potných žliaz
60
miliónov nervových zakončení
60
miliárd buniek

Okno do duše

Naša koža je dokonalým oknom do duše. Zrkadlí každodenné reakcie: blednutie z úľaku, či strachu, ale aj sčervenanie z hanby alebo rozpakov. Vonkajšie podnety výrazne ovplyvňujú náš vnútorný emočný stav. V akej miere, závisí len od toho, ako veľmi sme citliví. Rôznym spôsobom na nás pôsobí chlad a teplo, tlak a bolesť. Kožné problémy môžu viesť k psychickým problémom alebo stresu a zároveň existuje mnoho kožných ochorení, ktoré majú psychosomatické pozadie. Vzťahu medzi kožou a fyzickými aj emocionálnymi procesmi sa venuje aj antropozofická medicína, ktorá sa snaží o hlbšie pochopenie ľudských emócií.

© Skin cross-section Getty Images

Všetky údaje použité v článku sú približné.

Dr. Frank Meyer

General Physician

Dr. Mayer is specialised in Anthroposophic Medicine and is an expert on Holistic Medicine. He lives and works in Nuremberg, Germany.