Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže "Jemné čistenie s Weledou"