Skladovanie a používanie prírodnej kozmetiky

Skladovanie a používanie prírodnej kozmetiky

Ako skladovať a používať prírodnú kozmetiku?

Kozmetika bez konzervačných látok pripravená doma vydrží veľmi krátku dobu. Napriek skladovaniu v chladničke je to niekoľko dní, možno týždeň. Výrobky Weleda majú životnosť dva roky, niekedy i viac. Ako je to možné?

Takýto mail sme dostali pred časom od našej zákazníčky. Odpovedáme naň týmto článkom, v ktorom zodpovieme i ďalšie otázky súvisiace so skladovaním a používaním prírodnej kozmetiky.

 

Každý významný výrobca má svoje špecifické know-how ako uchovať obsah čo najdlhšie v zaručenej kvalite. Samozrejme, aj kozmetika Weleda obsahuje konzervačné látky. Obsahuje však len v prírode sa vyskytujúce konzervanty (kyselina mliečna, kyselina citrónová, samotné prírodné éterické oleje dodávajúce prípravkom vôňu majú konzervačné účinky, etylalkohol, atď.). Pri jej stabilizácii nie sú používané dokonca ani známe povolené kyseliny — salicylová, benzoová či sorbová alebo ich zlúčeniny.

 

Weleda využíva na stabilizáciu obsahu fľaštičiek a tubičiek okrem spomenutých prirodzených konzervantov i rôznešpeciálne technologické výrobné postupy (rytmické striedanie tepla-chladu a pod.) a spôsoby balenia (hliníková tuba nenasáva vzduch na rozdiel od plastovej, rozkladné procesy spomaľuje používanie tmavého skla, balenie do kapsúl na jedno použitie zabraňuje oxidácii celého obsahu a pod.), ktoré výrobok stabilizujú zachovávajúc jeho skvelé vlastnosti.

Pochopiteľne, že výrobca kalkuluje dobu spotreby pri normálnom skladovaní. Ak výrobok skladuje predajca i zákazník lepšie ako sa pri jeho vývoji predpokladá, je použiteľnosť výrazne dlhšia (napr. skladovanie na chladnejšom mieste).

 

Ako skladovať prírodnú kozmetiku?

Skladovanie výrobkov kvôli predĺženiu ich životnosti v chladničke — čo občas spotrebiteľky robia — je vhodné len pre niektoré výrobky. Môže sa stať, že práve zachladením sa rozíde tuková a vodná fáza a napr. mlieko či krém sa stanú ťažko použiteľné kvôli zmene viskozity (tekutosti), môžu sa v nich vytvoriť hrudky a pod. Vhodnejšia na skladovanie je špajzka alebo komora :) Teplota v nich by sa mala pohybovať okolo 10-18 stupňov. Ak je kúpeľna nevykurovaná, je tiež pri teplotách 18-20 stupňov prijateľným skladovacím miestom. Nevhodné sú v bytových kúpeľniach miesta pri teplovodných stupačkách. Vlhká teplá kúpeľňa alebo parapety nad radiátormi sú tou najhoršou voľbou. Nesprávne skladovanie sa rýchlo prejaví a spozná podľa vône či zmeny farby (obsah stuchne, niekedy stmavne). 

 

Ako používať prírodnú kozmetiku?

Životnosť už otvorených výrobkov ovplyvňuje popri skladovaní i správne používanie.

Dodržiavanie zásady hygieny a čistoty - teda mať pri manipulácii čisté umyté ruky, používať čisté tampóny či vatu, po použití utrieť závit i hrdlo fľaše (stečený obsah oxiduje) - zaručuje bezproblémovú životnosť výrobku. Obsah - najmä olejové prípravky a mlieka - na seba nepatlať! :) Je žiadúce jeho odliatie napr. do dlane tak, aby obsah neprišiel vôbec do kontaktu s pokožkou, prípadne len minimálne. Predíde sa tým mikrobiálnej kontaminácii a následnému rýchlejšiemu kazeniu výrobku. Obrátenie fľašky hore dnom a nanášanie obsahu jej priamym priložením na pokožku je tou najhoršou voľbou!

 

Pri bežnom skladovaní pri bytovej teplote 20-25 stupňov sa odporúča spotrebovať otvorené výrobky do 2-3 mesiacov po otvorení, pri dobrom skladovaní a manipulácii pri dodržaní podmienok uvedených vyššie však vydržia rok i viac.

 

Najmä výrobky na báze prírodných olejov v podobe zmesí (mlieka a krémy) sa stabilizujú ťažšie, preto majú aj vo Welede relatívne krátku životnosť. Čisté oleje alebo olejové zmesi ju majú dlhšiu.

 

Ako vidno z uvedeného, prírodnú kozmetiku je možné stabilizovať len v istých hraniciach. 
Weleda — založená v roku 1921 — má dlhoročné skúsenosti s vlastnosťami prírodných konzervantov a patrí medzi firmy so špičkovým know-how v tejto oblasti, preto jej výrobky dosahujú aj jednu z najdlhších životností pri zachovaní ich kvality.