História spoločnosti Weleda

História spoločnosti Weleda

Stručná história času Weledy

Weleda má v našich krajinách dlhú tradíciu. Veleda spol. s r.o. vznikla vo vtedajšom Československu už v roku 1926, patrí tak medzi najstaršie z celej veľkej rodiny firiem Weleda na celom svete.

1921 - 1922
Založenie firmy vo švajčiarskom Arlesheimu pod názvom Internationale Laboratorien und Klinisch Therapeutisches Institut Arlesheim AG (ILAG) a jej pobočky v nemeckom Schwäbisch Gmünd

Staré kanceláře Weledae. 
Poslaním firmy bola výroba a vývoj liečiv pre práve vznikajúcu antropozofickú medicínu. Firma úzko sp
olupracovala s lekármi Klinicko-terapetického inštitútu, dnešnou Klinikou Ity Wegmanovej v Arlesheime. Od začiatku bola súčasťou výrobného sortimentu tiež prírodná liečebná kozmetika, dietetické prípravky a liečivé čaje. Kľúčovými osobnosťami pre založenie firmy boli holandská lekárka Dr. Ita Wegman (1876-1943) a chemik Dr. Oskar Schmiedel (1887-1959).

1924
Na základe podnetu zakladateľa antropozofie Rudolfa Steinera (1861-1925) získala firma svoj terajší názov Weleda.

1923 - 1926
Založenie dcérskych spoločností postupne vo Francúzsku, USA, Veľkej Británii, Holandsku a Rakúsku.

1926
Na pražskom Smíchove, v dnešnej Štefánikovej ul. č.56, vznikla dcérska spoločnosť Veleda spol. s r. o. vo vtedajšom Československu. Jej zakladateľmi boli chemik Dr. Christian Hauffen a obchodník Walter Schiller. Veleda sídlila v priestoroch lekárne, ktorá patrila rodine Hauffenovcov - lekáreň sa nachádza na uvedenej adrese dodnes. Vyrábala široký sortiment liečiv, liečebnej kozmetiky a dietetiká.

1938
Veleda spol. s r.o. presídlila po niekoľkých medzistanicich do paláca Koruna na Václavskom nám. Jej riaditeľom bol od r. 1935 Antonín Geryšer (1900-1989).

1951
Po februári 1948 Veleda bojovala o svoju ďalšiu existenciu. Približne rok sa jej darilo prežívať pod hlavičkou národného podniku SPOFA - z toho obdobia pochádzajú aj historické fľačtičky nesúce označenie SPOFA s názvom výrobku od Weledy. V roku 1951 bola však rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva ČSR definitívne zrušená: "Idealistické východiská Veledy sa nezlučujú s princípmi dialektického materializmu a vedúcou úlohou robotníckej triedy..."

1951 - 1990
Pôsobenie v ilegalite. Ing. Václav Zaveský (1905-1991), ktorý bol vo Velede zamestnaný od roku 1946 ako vedúci výroby, okolo seba sústredil veľkú časť bývalých zamestnancov a postupne aj rad nových nadšencov. Pod jeho vedením sa vyrábala podstatná časť sortimentu liečiv, vrátane ampuliek, ale aj dietetiká a kozmetika v domáckych podmienkach.Vyrobené prípravky slúžili relatívne úzkemu okruhu zasvätených záujemcov ako z lekárskej, tak i laickej verejnosti.

1991
Po ročných prípravách bola znovuzaložená Veleda spol. s r.o. šiestimi českými spoločníkmi. Jej prvými konateľmi boli RNDr. Petr Stránský a Ing. Josef Sluka. V sídle Veledy na Proseku začala výroba Masážneho oleja s arnikou, Ústnej vody, Podporného vápnika a Vody na vlasy.

1993
Do Veledy spol. s r.o. vstúpila ako podielnik švajčiarska Weleda AG. Česká Veleda spol. s r. o. sa opäť stala súčasťou medzinárodného spoločenstva firiem Weleda. Pôvodný názov Veleda spol. s r. o. bol zmenený na Weleda spol. s r. o.

1996
V súvislosti s prebiehajúcou celosvetovou reorganizáciou výroby v dcérskych spoločnostiach Weledy rozhodlo vedenie v roku 1995 výrobu v ČR ukončiť. Weleda spol. s r. o. sa stala predovšetkým obchodnou spoločnosťou obchodujúcou s kozmetikou a dietetikami. 
Začal sa realizovať projekt zberu brezového lístia pre výrobu Brezové šťavy a brezového sirupu Weleda v panenskej prírode južných Čiech.

Po vzniku samostatnej Slovenskej a Českej republiky v roku 1992 vzniklo na Slovensku dočasné vákuum v dostupnosti výrobkov, od r. 1996 rozbehol distribúciu výrobkov Weleda na Slovensku lekárenský veľkoobchod Naturprodukt, preto bolo možné výrobky Weleda zakúpiť najmä v lekárňach.

2000
Vznikla organizačná zložka Weleda spol. s r.o. na Slovensku v Bratislave právne patriaca pod dcérsku spoločnosť v Prahe, ktorá prevzala kompletnú distribúciu značky pre Slovensko. V súčasnosti zabezpečuje dodávky kozmetického sortimentu a dietetík do viac ako 200 slovenských lekární, bio-obchodov, e-shopov a necelú tretinu sortimentu dodáva tiež do siete predajní dm-drogerie markt na Slovensku.