Produkty Weleda sú klimaticky neutrálne vďaka kompenzácii a redukcii emisií

Od októbra 2022 sme sa dobrovoľne rozhodli, že sa všetky výrobky spoločnosti Weleda AG a skupiny Weleda stanú klimaticky neutrálnymi* prostredníctvom kompenzácie a znižovania emisií.
* Pojem klimatická neutralita „obsahuje vyhlásenie, že výrobok, ktorý je s ňou propagovaný, má vyváženú bilanciu CO2“ (Rozsudok Krajského súdu (OLG) v Šlezvicku z 30. júna 2022 – 6 U 46/21).

Vyhnúť sa – znížiť - kompenzovať: Čo to znamená?

1.Zamedzenie a zníženie emisií súvisiacich s výrobkami

Vo Welede sa riadime tromi najdôležitejšími klimatickými opatreniami: „vyhnúť sa – znížiť – kompenzovať“. Sme však presvedčení, že táto kompenzácia je pre klímu našej planéty prospešná len vtedy, ak sa čo najväčšie množstvo emisií obmedzí a zníži už vo fáze výroby produktov.

Spoločnosť Weleda AG a skupina Weleda sa v posledných rokoch zameriava na dôsledné zníženie svojej celosvetovej klimatickej stopy. A to predovšetkým prostredníctvom početných opatrení na obmedzenie a zníženie emisií, ktoré sú prispôsobené rôznym výrobným a administratívnym stránkam. Príkladom môže byť:

 • Švajčiarsko: 100 % tepelnej energie zhotovenej v pobočke v Arlesheime v kalendárnom roku 2021 bolo vyrobených spaľovaním lesnej štiepky.
 • Švajčiarsko: Spoločnosť Weleda AG v Arlesheime zvýšila od júna 2021 využívanie bioplynu z 10 % na 100 %.
 • Nemecko: Weleda AG zvýšila od septembra 2021 využívanie bioplynu vo svojom závode v Schwäbisch Gmünde z 10 % na 20 %.
 • Švajčiarsko: V Arlesheime bol nainštalovaný nový chladiaci systém na prírodné chladivo R290 (propán).
 • Celosvetovo: Podiel recyklovaných materiálov, použitých v primárnych a sekundárnych obaloch prírodnej kozmetiky Weleda, sa v roku 2021 v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 8 %.
 • Nemecko: V závode vo Schwäbisch Gmünde, ktorý prevádzkuje fotovoltaický systém, pochádza 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov.
 • Švajčiarsko: 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov využíva aj závod v Arlesheime, ktorý prevádzkuje fotovoltaický systém.
 • Švajčiarsko: V Arlesheime dochádza k zberu surovín a zvyškov produktov pre fermentáciu a výrobu bioplynu.
 • Švajčiarsko: V roku 2021 darovala Weleda prebytočné hotové výrobky neziskovej organizácii Tischlein deck Dich vo Winterthure.
 • Holandsko: V holandskom závode je Weleda klimaticky neutrálna (aspoň na úrovni scope 1 a 2) už od roku 2013. Medzi opatrenia patrí používanie 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov, inštalácia solárnych panelov a využívanie elektromobilov.
 • USA: Vďaka novému digitálnemu nástupnému procesu došlo k zníženiu počtu ciest zamestnancov.
 • Južná Kórea: Nová politika home office znížila dochádzanie zamestnancov a pomohla znížiť aj spotrebu energie a kancelárskych potrieb.
 • Španielsko: Nová politika home office znížila dochádzanie zamestnancov a pomohla znížiť aj spotrebu energie a kancelárskych potrieb.
 • Austrália: Austrálska pobočka Weleda využíva 100 % elektriny a energie z obnoviteľných zdrojov.
 • Francúzsko: Všetky firemné vozidlá so spaľovacími motormi boli nahradené elektromobilmi. Tiež bol nainštalovaný nový, účinnejší chladiaci systém.
 • Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko: Nová politika mobility kancelárií pomohla znížiť dochádzanie zamestnancov a spotrebu energie a kancelárskych potrieb.

Máme za sebou mnoho úspechov, čo nás motivuje ísť ešte ďalej. V nasledujúcich rokoch bude Weleda pokračovať v zlepšovaní svojej priamej aj nepriamej klimatickej stopy prostredníctvom opatrení a investícií na zamedzenie a zníženie emisií:

 • V Nemecku buduje spoločnosť Weleda logistický areál s klimaticky neutrálnou prevádzkou. Od Nemeckej rady pre udržateľné budovy už získala platinovú predcertifikáciu.
 • Do roku 2025 chce Weleda zvýšiť podiel biodynamicky pestovaných surovín na  40 %. Cieľom je podporiť formu poľnohospodárstva, ktorá pomáha dôsledným vytváraním humusu viazať v pôde uhlík.
 • Weleda podporuje ochranu klímy aj vo svojom dodávateľskom reťazci. Jedným z príkladov je spolupráca s farmou Sekem v Egypte. Dlhoročný partner spoločnosti Weleda dokázal premeniť 680 hektárov egyptskej púšte na úrodnú poľnohospodársku pôdu.
Weleda spolupracuje po celom svete s mimovládnymi organizáciami a iniciatívami, ako je napríklad Bio-Stiftung Schweiz (Švajčiarska nadácia pre ekologické poľnohospodárstvo). Tá prostredníctvom svojho Fondu úrodnosti pôdy podporuje zdravé a klimaticky šetrné poľnohospodárstvo.
680
hectares of land have been transformed into fertile farmland by the Sekem Farm in the Egyptian desert
40
percent is the target for our share of biodynamic raw materials by 2025

2.Výpočet stopy CO2 a certifikácia výrobkov skupiny Weleda po celom svete

Každý výrobok disponuje zvyškovou stopou CO2 a my vo Welede počítame tú našu spoločne s externými odborníkmi, podľa celosvetovo uznávaných vedeckých štandardov. S overením týchto výpočtov a certifikácie bilancie CO2 nám pomáha TÜV Nord, skúsený a medzinárodne uznávaný certifikačný orgán. Jeho norma TÜV NORD CERT TN-CC 020 vychádza z medzinárodnej normy ISO 14064-3.

Normu TN-CC 020 si v anglickom znení môžete prezrieť na https://www.tuev-nord.de/fileadmin/Content/TUEV_NORD_DE/zertifizierung/tuev-nord-cert-standard-tn-cc-20e.pdf. Tato norma definuje požiadavky na overovanie vyhlásení o skleníkových plynoch a uhlíkovej neutralite (teda čistých nulových emisiách uhlíka) pre rôzne subjekty spoločností TÜV NORD CERT GmbH (www.tuev-nord.de).

Pri audite vychádzala TÜV Nord z klimatickej bilancie spoločnosti Weleda za rok 2021 (1. januára 2021 – 31. decembra 2021). Podporu pri výpočte uhlíkovej stopy spoločnosti Weleda v roku 2021 poskytla spoločnosť Factor X (https://www.factorx.eu/).

Posúdenie bolo založené na princípe „cradle-gate“ (od kolísky k bráne), ktorý hodnotí výrobky od okamihu, keď sú získané suroviny, cez moment, keď opustia bránu továrne (spoločnosti Weleda), až po chvíľu, v ktorej sa dostanú na miesto svojho prvého určenia (napríklad k maloobchodníkovi). 

TÜV Nord

3. Kompenzácia zostávajúcich emisií CO2

Aby sme mohli svoje výrobky vyhlásiť za klimaticky neutrálne, musíme kompenzovať aj emisie CO2, ktoré zostanú po obmedzení a znížení v oblasti zodpovednosti spoločnosti Weleda (od kolísky k bráne). Toho dosahujeme vďaka investíciám do projektov na ochranu klímy. Ich kompenzačný vplyv je spočiatku predpokladaný na overované obdobie, potom je prognóza v rámci ďalšieho overovacieho obdobia preskúmaná a prípadne upravená. Súčasne s tým pracujeme aj na ďalšom znižovaní našej uhlíkovej stopy.

Vo Welede podporujeme iba klimatické projekty certifikované podľa medzinárodných štandardov.  Medzi ne patria napríklad VCS (https://verra.org/programs/verified-carbon-standard/) alebo Gold Standard (https://www.goldstandard.org/), ktoré sú

pravidelne auditované. Dôležité je pre nás aj to, či dosahujú skutočné, merateľné a trvalé pozitívne účinky na klímu. Pri vyhľadávaní projektov spolupracujeme s nezávislými externými organizáciami. Investovať sme sa rozhodli predovšetkým do projektov na ochranu prírody v brazílskom dažďovom pralese, ktorého rozloha sa  každým rokom dramaticky zmenšuje. Týmto spôsobom podporujeme nielen ochranu klímy v užšom slova zmysle, ale aj biodiverzitu a zdravie pôdy. Viac informácií o projekte nájdete na stránkach https://www.biofilica.com.br/en/jari-amapa-redd-project/

Jari/Amapá REDD+

Ďalší projekt, ktorý Weleda podporuje, sa týka efektívnych varičov v Afrike. Okrem ochrany klímy pomáha projekt podporiť zdravie a pohodu ľudí tým, že investuje do miestnej výroby, distribúcie a predaja čistých a úsporných varičov. Viac informácií nájdete na stránkach https://www.climateneutralgroup.com/en/climate-projects/efficient-cookstoves-in-uganda/.

Efficient Cookstoves in Uganda

Projekty v Brazílii a Afrike sú jedným z najcennejších príspevkov na ceste za udržateľným rozvojom. Okrem nich Weleda podporuje aj iniciatívy na ochranu klímy, ktoré však nevytvárajú žiadne certifikáty. Tieto projekty sú podrobne popísané vo výročnej správe spoločnosti Weleda a správe o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2021:

https://weledaint-prod.global.ssl.fastly.net/binaries/content/assets/pdf/corporate/weleda_annual_and_sustainability_report_2021_korrigiert.pdf. Weleda v podpore pokračuje aj v roku 2022, napríklad spoluprácou s Fondom úrodnosti pôdy od Bio-Stiftung Schweiz (Švajčiarskej nadácie pre ekologické poľnohospodárstvo).