Naše hodnoty

Sedem základných zásad spoločnosti Weleda

Spoločnosť Weleda je jedinečná organizácia – ekonomicky prosperujúca, prívetivá a oddaná blahu našej planéty, nášho životného prostredia a našich ľudí. Do tejto úlohy sme dorástli prijatím siedmich základných zásad, ktoré sú nemenné, záväzné pre každého, kto s nami pracuje, a ktoré jasne podporujú spôsob, akým pracujeme. Radi by sme sa s vami podelili o tieto zásady, aby ste pochopili, kto sme a prečo pracujeme tak, ako pracujeme.

1. Spravodlivé zaobchádzanie so zákazníkmi, s partnermi a dodávateľmi

Spoločnosť Weleda demonštruje, že transparentnosť a úprimná komunikácia sú základom vernej a efektívnej spolupráce. Toto je podstatou obchodných vzťahov spoločnosti Weleda po celom svete. Výsledkom je trvalé a spoľahlivé spojenie so zákazníkmi, s dodávateľmi a partnermi v reťazci.

2. Vedenie a zamestnanci pracujú ako partneri

Zamestnanci spoločnosti Weleda dávajú svoje schopnosti do služieb spoločnosti a sú vysoko oceňovaní ako odborní pracovníci. Majú prehľad o prevádzkových procesoch a štruktúrach a preberajú zodpovednosť za svoje povinnosti. Preto sa môžu podieľať na procesoch hodnotenia a rozhodovania, ktoré sú v oblasti ich zodpovednosti relevantné. Obetavosť všetkých našich zamestnancov je zdrojom inovácií na rozvoj nášho podnikania.

3. Kvalita je neoddeliteľnou súčasťou

Prírodné suroviny na výrobky Weleda sa spracúvajú v rozlíšených a citlivých pracovných procesoch tak, aby látky a účinné zložky mohli rozvinúť svoj plný účinok. Holistický pohľad na ľudskú bytosť, ktorý sa skladá z tela, duše a ducha, a pochopenie Zeme ako živého organizmu spojeného s celým vesmírom, ktorý táto antropozofia stelesňuje, vytvára lepšie pochopenie prírodných látok, pováh ich účinkov, čím prispieva aj k ucelenému chápaniu kvality. Vytvárame výrobky, ktoré ľuďom poskytujú hlbokú a ucelenú efektivitu a dávajú zážitok mimoriadnej pohody. Náš neustály vývoj vedeckých testovacích metód ďalej podporuje toto ucelené chápanie kvality.

4. Spájanie prírodných a duchovných vied vo výskume a vývoji

Pre spoločnosť Weleda sú ľudské bytosti stredobodom všetkého diania. Keď spolu so svojimi partnermi vyvíjame a skúmame inovatívne a prelomové výrobky a terapeutické prístupy, robíme to pre ľudí. Tieto výrobky a prístupy vznikajú vďaka prírodným a humanitným vedám a umožňujú spoločnosti Weleda otvoriť moderné perspektívy pre holistické chápanie choroby, zdravia a starostlivosti.

5. Vysoké normy ochrany životného prostredia

Zdroje Zeme sú obmedzené. Pre ľudské bytosti a prírodu ju musíme chrániť. Túto zodpovednosť berieme vážne a stanovujeme vysoké normy ochrany životného prostredia. Udržateľnosť pre nás znamená starostlivosť o prírodné zdroje a ich zachovanie.

6. Etické a hodnotové obchodné praktiky

Počas celej svojej existencie sa snažíme o korporátne ciele vychádzajúce zo zakladajúcej myšlienky našej spoločnosti: ľudské bytosti v ich osobnom rozvoji, individuálna starostlivosť, podpora a obnova zdravia, potreba telesnej pohody a vyváženého spôsobu života.

 

Toto pochopenie nášho podnikania určuje obchodnú orientáciu spoločnosti Weleda a bude aj naďalej vodidlom a hybnou silou všetkých našich činností. Ceny produktov a služieb spoločnosti Weleda nespočívajú len v posilňovaní našej základne vlastného kapitálu, ale berú do úvahy aj záujmy našich zákazníkov, dodávateľov a investorov. Spoločnosť Weleda sa v rámci svojich schopností podieľa na kultúrnych iniciatívach, ktoré posilňujú postavenie ľudí.

7. Kultúrna rozmanitosť ako inšpiratívna sila

Skupina Weleda je zastúpená v mnohých krajinách a trhoch po celom svete. To vytvára kultúrnu rozmanitosť, ktorú považujeme za inšpiratívnu a vplyvnú.

 

Historicky sa spoločnosť Weleda rozrástla zo samostatných podnikateľských iniciatív, ktoré sa spojili do korporátnej skupiny pôsobiacej v rámci jednotného riadenia. Predstavenstvo a vedenie skupiny Weleda plnia svoje riadiace povinnosti v záujme úspešného rozvoja celej skupiny. Jednotné etické a podnikové normy, normy kvality, trhové a funkčné stratégie a politiky sú záväzné pre celú skupinu Weleda.

Weleda dnes

To, čo začalo v malom prístrešku vo Švajčiarsku, je teraz globálna spoločnosť s 2 000 zamestnancami v 50 krajinách.

Viac o Welede dnes