Síran horečnatý vo silne zriedenej forme

Síran horečnatý vo silne zriedenej forme

Magnesium Sulfate (in highly diluted form)

Síran horečnatý, známy tiež ako Epsomská soľ, má stabilizačný účinok, a to najmä na V / O emulzia (emulzia voda v oleji), u ktorých zlepšuje ich konzistenciu. 

Prehľad zložiek

Výrobky obsahujúce túto zložku